Här i bloggen begränsar vi oss inte till badrummet utan skriver om allt som har med renovering att göra: tak, kök, och så vidare. Gärna med en smart ekonomisk vinkel förstås!

Glöm inte grönskan inför innergårdsrenoveringen

10 nov 2017

Att planera för växter och grönska bör vara en självklar del i planeringen kring en innergårdsrenovering. Särskilt viktigt kan det kännas i större städer som till exempel Stockholm, där asfalt och betong annars dominerar stadsbilden i mycket hög grad. För den som bor i Stockholm eller centralt i en annan större stad kan en vacker och grönskande innergård bli en avslappnande oas att komma hem till. I den här texten ger vi konkreta tips på hur du kan planera för grönskan inför en kommande innergårdsrenovering.

Skissa upp dina idéer

En bra början är att göra en skiss. Det blir då betydligt lättare att göra allt i rätt ordning, samtidigt som du blir mer tids- och kostnadseffektiv. Med en bra och utförlig skiss kommer du att ha lättare för att välja rätt växter när det väl är dags att handla in dem.

Om du ansvarar för en innergård i en bostadsrättsförening är det säkerligen många olika gruppers behov som ska mötas. Barnfamiljen vill säkerligen ha lekytor, medan äldre i huset kanske vill ha mer lugn och ro. När du ska göra en innergårdsrenovering har du chansen att försöka balansera alla gruppers behov så gott det går. Oavsett vad du planerar att utföra med din innergårdsrenovering är en skiss en bra början. Rita in gångstråk, rabatter, träd och eventuella odlingar.

Grönska som insynsskydd och inramning

Att ha stora och täckande buskar kan fylla flera funktioner på en och samma gång. För det första kan det lukta gott och vara vackert och se på, för det andra kan det skapa en fin inramning för innergården och för det tredje kan det fungera utmärkt som insynsskydd – allt detta samtidigt. Valet av växter blir därmed viktigt om dessa ska fylla alla funktioner. Spaljéer, skärmskydd och flätad pil (där vissa kan beklädas med grönska) är alla utmärkta alternativ som kan övervägas under en innergårdsrenovering.

Kompromissa inte med funktion

Som tidigare nämnt är det en viss balansgång med att renovera en innergård, eller bygga en från första början. Om det bor många barnfamiljer i fastigheterna bör lekytorna inte förglömmas – utan snarare prioriteras. Särskilt viktigt kan det vara i större städer som Stockholm, där lek ute på gatan inte är säkert. Det här gäller givetvis inte bara i Stockholm, utan i många andra städer i landet. Att ta bort lekytorna till förmån för grönska, för att det ser bättre ut, är att bädda för missnöje. Försök istället att anpassa växterna efter hur innergården faktiskt ska användas.

Läs mer om hur du kan få en trivsam och snygg innergård här.

Vilken renovering passar dig bäst? Och vad ökar husets värde mest?

8 nov 2017

Funderar du på att ge huset ett lyft, men vet inte riktigt vad du ska göra? Det finns i princip alltid något som kan göras, men det är bäst att lokalisera det som verkligen är i behov av lite omsorg. Kanske passar en fasadrenovering bäst för dig? Eller en köksrenovering? I den här texten ger vi exempel vad man kan göra för att lyfta ett hus i renoveringsväg.

Fasadrenovering

Fasaden är husets yttre skydd mot väder och vind. Därtill är det också av ett högt estetiskt värde. En fasadrenovering kan få hela huset att nästan se nytt ut. Bor du i en tätbebodd närförort utanför Stockholm till exempel, kommer särskilt många att se ditt arbete – en fasadrenovering syns väl utåt. En badrums- eller köksrenovering syns bäst för dig själv, familjen eller gäster som kommer över.

Alla renoveringar, även fasadrenoveringar, har potential att öka värdet på huset. Ofta brukar man tala om procentuella värdeökningar, så om bostaden är dyr (kanske ligger den relativt attraktivt i Stockholm?) finns goda chanser att få tillbaka pengarna för sina utlägg. Ibland gör man till och med goda vinster på fasadrenoveringar.

Badrumsrenovering

Badrummet är ett av de mer personliga utrymmena i hemmet. Ska man göra en badrumsrenovering är det således viktigt att tänka långsiktigt, och att badrummet står sig bra även vid en försäljning. Bäst är att renovera det i tidlösa och neutrala färger och material. Det är sedan med detaljer, textilier och möbler som badrummet verkligen kan göras personligt.

En badrumsrenovering går att få tillbaka pengarna på. Dock brukar det anses vara något svårare än när det gäller till exempel köksrenoveringar, även om åsikterna går isär något. Om man dock inreder med prisvärda material i en tidlös och neutral stil finns vissa chanser att till och med göra vinst på renoveringen. Störst chans har man kanske i Stockholm generellt, med de höga bostadspriserna.

Köksrenovering

Ett nyrenoverat kök kan göra en hel del för budgivningen vid en försäljning av huset. Om personerna på visningen börjar tänka på att de kanske själva måste börja renovera köket, finns en överhängande risk att de budar mindre. Om köket däremot är nyrenoverat i en neutral och tidlös stil gör de istället potentiella köpare säkerligen mer benägna att buda.

Har du både gjort en fasadrenovering, en köksrenovering och en badrumsrenovering kan du säkerligen räkna med en markant värdeökning. Särskild tur har du om bostaden ligger i ett attraktivt område (till exempel Södermalm i Stockholm), då man brukar tala om enskilda faktorers påverkan på slutpriset i procentuella termer. Ju dyrare fastighet – desto mer kan du vinna på dessa renoveringar.

Byta eluttag själv

28 okt 2017

Elektricitet ska behandlas med respekt, det är nog de flesta av oss överens om. Att komma i kontakt med el och få en stöt från ett vanligt lamputtag kan i värsta fall leda till döden. I de allra flesta fall ska en elektriker anlitas, här i Stockholm går det ofta lätt och fort att hitta en bra behörig elektriker. Det finns dock vissa saker man har rätt att göra själv, förutsatt att man besitter de nödvändiga kunskaperna. Detta gäller de vardagliga sakerna som att byta ut en trasig lampa eller byta ut en trasig propp.

Tillåtet

Men det finns även lite klurigare saker som man har tillåtelse att göra själv. En av dem är att byta ut eluttag i lägenheten. Ett gammalt eluttag som börjat lossna lite från väggen och ser allmänt slitet ut är ingen ovanlig syn i svenska hem. Har man ett sådant uttag är det hög tid att byta ut det. Nya uttag får man lätt tag på i ett byggvaruhus eller hos en järnhandlare. De finns i alla möjliga utföranden, vill man ha ett gammaldags uttag som passar in i lägenhetens stil finns det gott om specialbutiker för eltillbehör som säkert har det du letar efter.

Det är viktigt att poängtera att om du känner dig det minsta osäker på vad du håller på med så ska du ta kontakt med en elektriker.

Stäng alltid av elen först

Oavsett vad du ska göra för elarbete ska du alltid börja med att dra ut den berörda proppen eller stänga av strömmen helt. Har du smältproppar drar du den berörda proppen rakt ut, har du säkringar stänger du av rätt säkring genom att flippa den nedåt. Kontrollera att rätt uttag har berörts genom att testa lampor eller annat som är inkopplade i det berörda rummet.

Så här gör du

Börja som sagt med att slå av strömmen. Skruva sedan av det yttre locket från det gamla uttaget och avlägsna det. Skruva sedan motsols loss klorna och fästringen så att dosan blir lös. Lossa jordkabeln, fasen och nolledaren, eller nollan Fasen och nollan sitter fast med symmetriska skruvar nära mitten av dosan, fasen till vänster, markerad med ett L; nollan till höger markerad med ett N, och jordkabeln sitter vid sidan av. Var noga med att notera färgerna på kablarna och var de satt. Ta bort den gamla dosan. Det kan vara bra att tvinna trådarna i kablarna så att de sitter ihop bättre innan du skruvar fast dem i den nya dosan.

Ta det nya uttaget och avlägsna det yttre locket så att dosan frigörs. Kolla på förpackningen var jordkabeln, fasen och nolledaren ska sitta och skruva fast dem. Vrid dosan några varv så att trådarna  tajtas till lite och skruva sedan fast dosan i hålet. Därefter skruvar du fast ytterhöljet i dosan. Klart!

Gör det du klarar av i din lägenhet och avsätt tid

28 sep 2017

Många har storslagna planer för sina bostäder och tyvärr har även många en slags övertro på sig själva då det handlar om att genomföra dessa projekt. Det vi menar med detta är att många verkar tro att exempelvis en lägenhetsrenovering är ett jobb som går fort och som man inte behöver någon extern hjälp för att klara av och visst – tar man bort elektriker och rörmokare som måste anlitas enligt lag – så kan de flesta projekt skötas av privatpersoner.

Men, det är inte särskilt enkelt och det är här många gör fel. I detta ligger att man kanske bestämt sig för att genomföra en omfattande lägenhetsrenovering och börjar med att riva ut hallen. Då man gjort detta så sätter man därefter igång med att riva ut köket, följt av badrummet och där resan sedan slutar i vardagsrummet – och så står man där i ett byggkaos där det inte finns någon väg ut.

Ett proffs skulle här – vid samma lägenhetsrenovering – istället jobba metodiskt och efter ett schema där han inte lämnade ett uppdrag förrän det var slutfört. Börjar man i hallen så gör man också klar denna innan man förflyttar sig till nästa rum. Privatspersoner gör ofta tvärtom och påbörjar något nytt innan de är färdiga med det gamla och ofta är det också det faktum att arbetet börjat bli för svårt. Man sätter alltså igång med en lägenhetsrenovering och så fort det börjar ta emot så börjar man med något nytt. Det här är faktiskt väldigt vanligt och ett tecken på att man tagit sig vatten över huvudet. Som privatperson bör man alltså om man ser att man börja skena iväg antingen avbryta och kontakta ett proffs eller sätta sig ner och i lugn och ro göra ett schema. Det vill säga; man skriver ner allting som ska göras i varje rum och hur lång tid – uppskattat - detta ska ta.

Klarar du av att slutföra projektet

Här gäller det även att man är ärlig och om vi säger att man uppskattar att en lägenhetsrenovering ska ta några veckor så har man nog ljugit för sig själv. Alla typer av renoveringar tar tid – betydligt längre än vad man tror – och det är det som problemet. Otålighet, stress och okunskap leder alltid till att projekt inte slutförs. Vi uppmuntrar alltså inte här till att man inte ska försöka sig på en lägenhetsrenovering, det handlar om att tänka artionellt, inse sina begränsningar, följa det schema man gjort upp och framförallt – inse att det kommer att ta lång tid innan man blir färdig.

Känner man minsta tveksamhet så bör man kontakta ett företag istället och bara njuta av det färdiga resultatet. Allt är inte lika enkelt som det ser ut på tv och som det kan framställas i tidningar. Naturligtvis spelar även en fallenhet för händiga arbeten in samt även vana och vilket typ av projekt det handlar om också – vi klarar alla av olika saker. Men generellt sett så är en omfattande lägenhetsrenovering något som väldigt få privatpersoner klarar av att utföra på egen hand.

Ett bra pooltak ger bättre livslängd

20 sep 2017

Drömmen om en pool är något som de flesta husägare har och om man har en tomt som passar – varför inte? Det som en pool medför är att man ökar sin egen livskvalitet och där man under sommardagar kan njuta av ett svalkande dopp utan att behöva lämna sin egen bostad. Många villaägare som installerat en pool har dock missat en liten detalj och detta rör det svenska klimatet. En pool i Sverige och skötseln av en sådan skiljer sig nämligen markant åt om man jämför med en pool installerad i exempelvis Spanien.

Kort sagt; man måste vara beredd att lägga ner mycket tid på skötsel om man vill att poolen ska hålla under en längre tid. Det vill säga, ju bättre man sköter sin pool – desto slängre tid kan man också njuta av den. Det gäller således att man dels städar poolen, att man skaffar ett väldigt bra rengöringssystem samt att man skyddar den ordentligt under de kalla månaderna under året.

Här rekommenderas att man köper ett riktigt pooltak snarare än att man bara lägger ut en skyddande matta. Ett pooltak kan nämligen vara den bästa investeringen som man som poolägare kan göra i Sverige. Dels så får man genom ett pooltak skydd från snö, regn och annan nederbörd och dels så isolerar det också så att man slipper se att pollen i fråga fryser och spricker i kaklet. Det som många tänker då man nämner pooltak är en lösning som förfular intrycket; att det är permanent och ger skugga – något som man sällan vill ha just vid sin pool.

Där har man dock missuppfattat och underskattat den stora utveckling som skett inom området. Dagens pooltak skiljer sig markant mot gårdagens och lösningarna man i dagsläget får är både flexibla, mobila och väldigt lätta att sköta om. Dessutom – och detta är värt att poängtera – ett pooltak ger även skydd mot annat än väder och vind; det förhindrar även olyckor.

Ett pooltak ger dig trygghet

Att ha en pool som barnfamilj kan vara ett riktigt lyft och något som barnen i fråga verkligen kan använda och uppskatta. Det sätter dock höga krav på säkerheten och att man som förälder ständigt måste ha översikt så fort barnen närmar sig poolen i fråga. Ett pooltak kan vara exakt det som gör att föräldrar kan slappna av på ett annat sätt.

Menas med detta – och här återkommer vi till utvecklingen vi nämnde ovan – ett pooltak ger inte bara skydd uppifrån utan man kan även välja lösningar som skyddar från sidorna. Använder man inte sin pool – ja, då drar man bara för sitt pooltak och låser detta. Ett perfekt skydd både för att förhindra olyckor och oinbjunda gäster o man exmepelvis befinner sig på en resa.

Vårt nordiska klimat ställer höga krav på skötsel och skydd för sin pool – ett pooltak uppfyller de flesta av dessa krav och det här måste man överväga om man står inför att bygga en pool på sin tomt.

Tips – så inreder du din nybyggda balkong

13 sep 2017

Att bygga balkong är ett stort steg mot en större trivsel och ett nytt uterum i din bostadsrätt. Men hur inreder man en balkong på bästa sätt. Speciellt balkonger i lägenheter som bostadsrätter är ofta trång och relativt svårinredda. Det gäller att utnyttja varenda kvadratcentimeter på ett smart och uttänkt sätt.

Här bjuder vi på några tips om vad du kan tänka på när du ska inreda din nybyggda balkong:

  • Utgå från ytan när du planerar. Din personliga smak är självklart viktigast när du ska inreda en balkong som du kan verkligen kan trivas med. Men tyvärr så finns det andra faktorer som påverkar, och ofta begränsar möjligheterna. Utrymmet är förstås det tydligaste exemplet på detta. Ett snyggt och maffigt loungeset som inkluderar soffor, bord och fåtöljer må vara snyggt, men kan ge ett trångt och ihoptryckt intryck på en mindre balkong. Ett smidigt och elegant caféset kan se småttigt ut på en större balkong. Det bästa du kan göra är att vara realistisk och mäta upp balkongen ordentligt innan du bestämmer dig för att investera i möblemanget. Grovskissa på golvytan med tejp, ett bra sätt att få en bra bild av utrymmet. Om möblerna tar för mycket plats så finns det säker något du kan välja bort.
  • Materialval. Trä är alltid vackert och känns levande och genuint, me glöm inte att det är ett levande material som kräver extra omtanke. Trämöbler måste man olja på regelbunden basis, annars räcker inte fuktskyddet till. Känns det att detta kommer att leda till för mycket service så går det att hitta enklare och mer lättskötta material. Exempel på detta är plast eller elegant konstrotting.
  • Användningen. Ska du använda balkongmöblerna bara på sommaren eller året runt? Olika material är olika hållbara mot väder och vind. Har du tänkt att dina balkongmöbler ska plockas in på hösten så kan du välja i stor sett vilket material som helst. Men det nordiska vinterklimatet sliter hårt på möbler som står utomhus året om. Aluminium, konstrotting eller konstrotting klarar av hårdare påfrestningar än trämöbler. Men om du vill ha dina balkongmöbler i bra skick en längre tid så gör du nog bäst i att i alla fall täcka över dem lagom till vintern.

Här kan du läsa mer om att bygga balkong i bostadsrätt.

En kontrollansvarig förhindrar fuskjobb

8 sep 2017

Det kommer alltid att förekomma fuskjobb och det handlar om att förebygga dessa så gott det bara går. Därför har vi i Sverige vissa regler som man måste förhålla sig till då man ska genomföra en nybyggnation, en tillbyggnad eller någon annan sorts byggnation. Först och främst så handlar det här om att man som första steg ansöker om ett bygglov och detta skickas till Boverket som därefter bestämmer huruvida bygget i fråga ska tillåtas eller inte. Som steg nummer två så upprättar man som byggherre därefter – vid ett jakande svar från Boverket – en kontakt med en kontrollansvarig som kommer och går igenom byggets framtida uppförande. Ska du exempelvis här bygga ett hus i Stockholm så kommer du att anlita en kontrollansvarig som först och främst upprättar en kontrollplan som sedan måste följas till punkt och pricka.

Du som byggherre och den kontrollansvarig som du anlitat kommer sedan att – genom regelbundna kontakter – kontrollera att den firma du anlitat verkligen följer kontrollplanen i fråga. Det handlar i stort om att säkerheten, husets framtida skick och att regler tillämpas. Detta sätt har visat sig effektivt mot fuskjobb och även om det fortfarande slinker igenom enstaka falla så har dessa begränsats rejält sedan man började tillämpa regeln om en kontrollansvarig vid varje byggnation. Det som fortfarande kan vara en svårighet – en liten sådan – är att verkligen se till att en kontrollansvarig är obunden och opartisk.

Det finns fall i Stockholm där det i efterhand visat sig att en kontrollansvarig haft personliga band till byggherren – svåger-, nära vänner och annan relation – och därför har låtit felaktiga byggen fortgå; trots att kontrollplanen inte följts och tillämpats. Här ska man dock som sagt veta att detta är undantag som bekräftar regeln – systemet fungerar i det stora hela bra och detta över hela Sverige och inte bara i Stockholm.

Här hittar du en kontrollansvarig i Stockholm

Om du skulle vara i behov av en kontrollansvarig så är detta något som du kommer att hitta på samma ställe som där du sökte ditt bygglov – nämligen hos Boverket och på deras hemsida. Där har man listat alla certifierade kontrollansvariga och detta är också den lättaste vägen att gå. I övrigt kan du även hitta en kontrollansvarig på exempelvis Sitac – en av ackrediterade certifieringorganisationens hemsida.

Det du ska komma ihåg här är att en kontrollansvarig och du som byggherre kommer att ha mycket kontakt med varandra och att du inte ska göra ett av de vanligaste misstagen som sker vid byggen – det vill säga; se inte en kontrollansvarig som en fiende utan en som hjälper dig att få ditt bygge så bra som möjligt. Många byggherrar ser sin kontrollansvarige som någon som står i vägen för sitt projekt, men man ska istället se det precis tvärtom.

En byggansvarig kommer att hjälpa dig, komma med råd och verkligen få allt som rör din byggnation att bli så bra och säker som det bara går.

Om du vill komma i kontakt med en kontrollansvarig i Stockholm kan du klicka här.

 

Rörmokare i Stockholm har alltid fullt upp

3 sep 2017

I en större stad som Stockholm så kommer många olika branscher väl till pass och får arbeta i stort sätt hur mycket som helst. Här ser vi främst att arbeten inom byggnadssektorn påverka – detta då man i stockholm bygger så pass mycket som man ändå gör. I Stockholm är ju nämligen antalet nyinflyttade större än vad det finns befintliga bostäder och detta gör att snickare, målare, grovarbetare och andra yrkesgrupper alltså alltid har en massa jobb att utföra. Men det här inkluderar och drar med även andra yrkesgrupper som exempelvis rörmokare som tack vare denna byggnadsexplosion alltså även de får fler jobb än vad en rörmokare i en mindre stad kanske får. Detta är ju naturligt i och med att Stockholm är större men det är även sett till jobbens variation väldigt intressant – en rörmokare i en mindre stad får nämligen kanske mestadels rikta in sin verksamhet på underhåll av befintliga bostäder medan en rörmokare i Stockholm får helt andra uppdrag. I alla nybyggen blir det ju nämligen väldigt viktigt att rör och ledningar dras på rätt sätt och här spelar alltså rörmokare en stor roll.

Visst, en rörmokare i Stockholm arbetar ju även med de mer traditionella sakerna i form av underhållsarbeten men just det här med nybyggnationer gör att en rörmokare i Stockholm – jämfört med en kollega i en mindre stad – ändå får ett mer varierande yrke. Ena dagen kan en rörmokare i Stockholm alltså jobba vid ett stort lägenhetskomplex som håller på att byggas och sedan nästa dag ägna sig åt att rengöra ett avlopp i en villa – detta ger alltså en rörmokare i Stockholm större utmaningar som i sin tur leder till mer arbetsglädje och ett roligare arbetsklimat.

En rörmokare i Stockholm får större vana

Det här är ju naturligtvis en väldig generalisering, men det är ändå ett ganska vedertaget faktum att varierande arbetsuppgifter leder till att man tycker att sitt yrke är mer spänannde och roligt och detta alltså oavsett om man är en rörmokare i Stockholm eller en kontorist i Västerås. Det händer ju naturligtvis även att en rörmokare i en mindre stad även han får roliga uppdrag i form av större projekt som ett nybygge – men då sker det kanske främst vid villor och småhus snarare än vid större lägenhetshus som alltså är fallet i Stockholm.

Är då en rörmokare i Stockholm bättre än vad en rörmokare i Västerås är? Nej, det går absolut inte att påstå något sådant. En rörmokare har ju trots allt samma utbildning och ska genom denna klara av att utföra de jobb som han ställs för. Däremot kan man ju alltså säga att en rörmokare i Stockholm – genom de varierande uppdragen – kanske på ett snabbare sätt kan slutföra dessa genom sin rutin. Det här går ju att överföra till vilket yrke som helst också – jobbar man mycket med olika saker så går det också fortare än vad det skulle göra för en person som saknar samma vana. Därför kan alltså en rörmokare i Stockholm vara snabbare – men sett till själva resultatet så är det ändå i slutändan lika bra.

Plastfönster är ett billigare alternativ

30 aug 2017

Att man som husägare upptäcker att de fönster man har börjat tjäna ut sin rätt är ingenting unikt – fönster har, liksom allting annat på ett hus, en begränsad livslängd och det som måste ske i ett sådant läge är att man byter ut dessa mot nya. Det vill säga – går inte fönstren att laga så måste man byta; något som även är bra sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Det här är det nämligen inte många som tänker på – man tar för givet att kostnaden, en relativt hög sådan, är ett nödvändigt ont och att det är något som enbart påverkar klimatet inomhus till det bättre. Så är det inte; läckande fönster är en enorm energitjuv som låter kall luft komma in i huset samtidigt som varm luft släpps ut. Ett byte av fönster är således något som sänker uppvärmningskostnaden och detta ska således ses som en investering snarare än som en utgift.

Dessutom så finns det idag flera alternativ inom fönster och man är inte på något sätt bunden till att välja dyra träfönster. Nej, idag kan man gott överväga andra lösningar och en av dessa ska vi titta lite närmare på här – detta i form av plastfönster. Plastfönster, tänker många här och ryggar tillbaka. Man gör detta av den anledningen att man förknippar plastfönster med någonting fult som inte håller den kvalitet man som husägare kräver. Sanningen här är att man har helt fel.

Många fördelar med plastfönster

Plastfönster idag har en väldigt lång livslängd och de håller minst lika länge som träfönster – samtidigt som de är betydligt billigare och kräver mycket mindre underhåll. Just underhållet är något som många inte tänker på då det kommer till träfönster och man räknar inte med det faktum att dessa måste skötas noggrant för att de ska hålla.

Minst en gång varannat år måste man plocka ned träfönster för att slipa, pusta, skrapa och måla dem – annars håller de inte över en längre tid. Underhållet för plastfönster innebär inte mer jobb än att man tvättar dem någon gång per år.

Men: hur fungerar det rent miljömässigt med plastfönster? Jo, det är inte bra för naturen att tillverka dessa och även om mängden Polyvinylklorid (pvc) är minimal så är det inte optimalt för naturen. Men å andra sidan – då man rengör och fixar med sina träfönster så använder man produkter som är allt annat än bra för miljön och det är i många fall betydligt värre; sett till det faktum att detta sker så ofta som vi ovan nämnde.

Här finns ett företag som tillhandahåller såväl moderna plastfönster som mer klassiska modeller.

Priser och utbud av målarfärg

21 aug 2017

Har du bestämt dig för att inte anlita en målare, utan för att måla huset själv? I sådana fall har du en hel del arbete framför dig. En del i det arbetet är att göra upp en bra budget för hela projektet. Under budgeteringen vill man såklart gärna se till att spara in pengar på så många områden som det går – utan att kompromissa med kvaliteten på utförandet. 

Flera faktorer spelar in

Att köpa målarfärg idag kan anses ganska dyrt. De finns i många olika fabrikat och med många olika egenskaper. Vissa företag hävdar att deras målarfärg räcker mycket längre än alla andras, vilket i sådana fall skulle kunna göra deras färg till ett bättre ekonomiskt val, även om själva färgburken är lite dyrare än de andra.

Det finns alltså flertalet faktorer att ta hänsyn till när det kommer till att köpa målarfärg – inte bara priset på dem. Oavsett om du köper en förhållandevis dyr färg blir det ändock billigare än om du skulle anlita en målare för att utföra projektet. Likväl vill man såklart spara in pengar när man har möjlighet, och inte betala mer än vad som faktiskt krävs.

Butiker

Vi tittar på tre stycken slumpmässigt utvalda butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö för att se hur de skiljer sig åt. Värt att notera med butiken i Stockholm är att det finns ett bredare utbud än i de andra städerna. Målarbutikerna är som sagt dock slumpmässigt utvalda, och det går säkerligen att hitta både större och mindre butiker i Stockholm och de andra städerna.

Markanta skillnader

Det finns markanta skillnader mellan de olika butikerna. I butiken i Stockholm kostar den billigaste burken 109 kronor och den dyraste nästan 700 kronor. Det här kan jämföras med butiken i Malmö, där den dyraste färgen kostar över 1 500 kronor. Visserligen skiljer det sig en del i volym och egenskaper, men det visar att skillnaderna kan vara stora beroende på vad det är för färg. Är man inte målare kan det vara svårt att känna till vad som krävs utav en viss målarfärg, så det är något som bör kollas upp på förhand. Ett tips är att helt enkelt rådgöra med personalen i butiken.

Således är det viktigast att först och främst se till kulör och egenskaper. Ser man för mycket till priset finns en risk att man antingen får något som inte passar ens ändamål, eller färg som helt enkelt brister i kvalitet. Att se till att du får rätt färg från början gör att du inte kommer behöva göra om någonting när det väl är färdigmålat. Väljer du fel färg finns en risk just att du måste göra om hela arbetet – eller anlita en målare beroende på ditt tålamod. 

Här finns en etablerad målerifirma vi kan rekommendera: http://www.malarestockholm.nu/.

 

Fuska inte vid din badrumsrenovering

28 jul 2017

Ett allt större problem har kunnat skönjas i Sverige under senare år. Ett problem som rör de hemmabyggen och de projekt som privatpersoner utför i sina egna hem. Först och främst ska man här tillägga att det i grund och botten är en sund inställning att vilja göra något i syfte att förbättra eller försköna sina hem.

Med detta sagt så ska man även tillägga att det är svårt att renovera och att alla inte har samma färdigheter; detta i kombination med att många överskattar sin egen förmåga samtidigt som de underskattar hur lång tid och hur krävande vissa projekt är således den primära anledningen till de uppkomna problemen.

Hur det här kan komma att visa sig beror helt på vad som genomförts; vissa problem är enklare att korrigera medan andra kanske helt måste göras om. En del problem och fel som man märker av i dagsläget har också flera år på nacken och kan därför vara väldigt svåra att komma till bukt med – av flera olika anledningar. Har du exempelvis köpt en lägenhet i Göteborg där den tidigare ägaren har genomfört en badrumsrenovering så kan de problem som fusk med detta komma att visa sig först efter några år – och då är de sällan billiga att korrigera samt att det även kan vara svårt att visa upp att problemet kommit från den du köpt bostaden av.

Just vid en badrumsrenovering gäller det att vara extra uppmärksam som köpare; har en sådan skett i den bostad du funderar på att köpa – se då till att ta reda på vem som genomfört den, vilket företag som anlitat då det dragits vatten och el. Där har vi nämligen en väldigt viktig punkt; vid en badrumsrenovering så måste man nämligen ha behörighet för att dra vatten och el och om den förre ägaren till bostaden i Göteborg vi hade som exempel inte kan visa vilka som gjort detta; ja, då ska man också avstå från att köpa.

Ser man till hur ett fuskjobb med målning, med brädfodring eller montering av skåp kan påverka så är detta marginellt och något som du kan korrigera på egen hand. Ser man däremot till kostnaden för en vattenskada i samband med en badrumsrenovering – ja, då förstår man också vart vi vill komma.

Använd extern hjälp

Vi kan vända på detta och säga att det är du som ska genomföra en badrumsrenovering i Göteborg och vad du ska tänka på i samband med denna. Du ska inom kort sälja din bostad och vill vid denna affär ha ryggen fri; din renovering måste således ske perfekt.

Här finns det egentligen bara en lösning: anlita proffs. Eftersom du ändå måste anlita en elektriker samt en vvs-montör så är det lika bra att ta extern hjälp för hela uppdraget; du får – helt enkelt – bita i det sura äpplet och betala lite mer pengar för ett jobb ska bli så bra – och säkert! – som möjligt.

Se det som en ren investering. Den badrumsrenovering du utför kommer att generera mycket pengar den dagen du säljer bostaden i Göteborg och dessutom kan du vara trygg med att den som köper inte ringer en vacker dag och vill ha retroaktiv ersättning för en uppkommen vattenskada.

En firma för din badrumsrenovering

13 jul 2017

Om man ställer en fråga till folk i gemen kring vilket rum i sitt boende där de helst skulle vilja genomföra en renovering så finns det en stor sannolikhet att lejonparten svarar badrummet. Badrummet är nämligen det rum där man spenderar mycket tid, där man får vara ifred och där man även ger gäster och besökare en chans att gå in i vid besök. Det är således viktigt sett ur flera olika perspektiv att ha ett fräscht, modernt och funktionellt badrum.

Något som många också väljer att skaffa sig idag och där man ser att Stockholm är en stad där detta blivit extra tydligt. Det finns nämligen en ekonomiskt agenda bakom en badrumsrenovering i Stockholm som går ut på att man efter en genomförd sådan kan göra en stor vinst vid en framtida försäljning. I och med att just badrummet är ett så viktigt rum så är det också så att många spekulanter aktivt söker efter nyrenoverade sådana och i Stockholm – där priserna för bostäder ständigt når nya toppnoteringar – så kan en renovering badrummet innebära ett väldigt högt slutpris. Dock – och det är hit vi vill komma – förutsatt man gör den på ett korrekt sätt; något som det tyvärr är vanligt att man inte gör.

Det vill säga; det har blivit allt vanligare att privatpersoner på egen hand och i jakt på en än större vinst väljer bort en rörmokare, en elektriker och en plattsättare vid en badrumsrenovering och detta är något som vi starkt avråder från. Det handlar om att man äventyrar sin egen – om man ska bo kvar – eller köparens ekonomi då man agerar på detta sätt.

Väljer man bort en rörmokare för dragning av vatten och avlopp så kan en vattenskada komma, väljer man bort en elektriker för golvvärme så kan det börja brinna och gällande en plattsättare så är det även där en viss risk för vatten-, mögel och fuktskador. Det går att komma undan billigt vid en badrumsrenovering i Stockholm och det går att hitta en rörmokare till ett bra pris.

En enskild rörmokare blir dyrare

Hur? Jo, genom att anlita en rörmokare, en elektriker och en plattsättare som jobbar år samma företag och som erbjuder tjänsten totalentreprenad. Anlitar du en rörmokare från en firma, en elektriker från en annan och en plattsättare från en tredje firma i Stockholm – ja, då blir det dyrare i längden.

En rörmokare tvingas vänta in elektrikern, elektrikern väntar i plattsättaren och denne väntar i sin tur in den rörmokare vi nämnde i början. Ett virrvarr som gör att din badrumsrenovering drar ut på tiden och att kostnaden sticker iväg. Rådet är: anlita ett företag med totalentreprenad och använd ditt rot-avdrag för detta. På så sätt får du ett billigt, snyggt och säkert badrum som hela din familj kan ha nytta av. Eller som ökar värdet på bostaden vid en försäljning.

Vet mer om att köpa utespa

9 jul 2017

Att köpa utespa är en dröm för många. För vissa förblir det en dröm – men en hel del väljer att gå från dröm till verklighet och faktiskt köpa sig och installera ett riktigt fint utespa. Särskilt skönt känns detta under vinterhalvåret då man kan krypa ner i det varma vattnet, samtidigt som luften är isande kall.

Att tänka på när du ska välja och köpa utespa

Det bästa är att åka runt till flera olika butiker för att se vilket utbud som finns. För att känna hur det känns i praktiken kan du be om att få testligga eller testsitta (eller till och med testbada?). Beroende på hur långa ni är i familjen kan ett visst spabad passa bättre än ett annat. Har ni flera små barn i familjen är det viktigt att ta hänsyn till att dessa växer, och kanske välja ett större spabad om ni planerar att använda det i många år.

Något annat som du behöver ta beslut kring är vilka funktioner badet ska ha. Hur ska massagekraften vara? Ska den både ha starka jetstreams och kunna skapa mjuka och mysiga bubblor? Ofta är fallet är att du får bättre reningskapacitet och massage ju mer du är beredd att betala för utespaet. Det finns givetvis undantag, där ett billigt utespa är bättre än ett lite dyrare.

Rengör vattnet ofta

Vattnets kvalitet och pH-värde bör kontrolleras med jämna mellanrum. Det bör ligga någonstans mellan 7,0 och 7,4 för att kloret, som du bör dosera en matsked av efter varje bad, ska verka efter sin fulla effekt. Det bästa är ofta att använda snabblösligt klor, som dessutom kan kombineras med aktivt syre. Tala med personalen i butiken för att få de bästa råden anpassade efter just det utespa du planerar att köpa. Glöm inte att du kommer att behöva byta vattnet också. Det här brukar man göra ett par gånger per år, beroende på hur ofta och mycket det används.

Pool eller spabad?

Står du i valet och kvalet huruvida du ska köpa ett utespa eller bygga en pool? Det ena behöver faktiskt inte utesluta det andra. Poolen är större och kan användas för mer lek och motion under årets varma dagar. När det sedan börjar bli kallt kan utespaet användas för att få det riktigt varmt och skönt även när det är minusgrader ute. Att köpa utespa och bygga pool kan kosta ungefär lika mycket, beroende på en rad faktorer givetvis.

Redskap till golvslipningen

16 jun 2017

Att slipa golv är något som många väljer att anlita en firma för. Dock är det ingen alltför svår utmaning att ta sig an själv, bara man är beredd på att läsa på lite och att införskaffa den utrustning som krävs. Likväl krävs det att man är beredd på att gå fram och tillbaka med 80 kilo tung maskin framför sig i en eller två dagar. Fördelen är att det blir ett antal tusenlappar som sparas jämfört med om man anlitar en firma för att utföra jobbet.

Golvslipmaskin

En absolut nödvändighet för att slipa golv. Utan en golvslipmaskin tar arbetet oerhört lång tid att utföra och är dessutom påfrestande för ryggen och andra delar av kroppen. En golvslipmaskin är inget som de flesta har ståendes hemma i ett förråd, så det är vanligt att man helt enkelt beger sig till ett byggvaruhus för att hyra en maskin.

En golvslipmaskin är ganska stor och tung. Således gäller det att tänka noga på säkerheten när man ska slipa golv med den. Läs manualen ordentligt och använd lämpliga kläder för arbetet.

Kantslip

En kantslip är ett annat viktigt redskap som behövs när man ska slipa golv. Medan golvslipmaskinen körs runt på golvet över de stora ytorna, tar man hand om hörn och ytor längs väggarna med hjälp av en kantslip. Precis som en golvslip är en kantslip något som kan hyras in. De finns på de flesta byggvaruhus och kostar inte särskilt mycket att hyra, åtminstone inte i jämförelse med en golvslip. Dessutom är de betydligt enklare att starta upp och köra, mest tack vare den förhållandevis ringa vikten.

Slippapper

Att slippapper behövs för att slipa golv säger sig självt. Under en golvslipning kommer flera stycken ark i olika tjocklekar att gå åt. Slippapper kan kosta runt 100 kronor arket, så det gäller att försöka ”snåla” med dem så gott det går. En enkel åtgärd man kan göra för att minska användningen av slippapper är att se till att inga spikar finns som kan förstöra pappret när du kör med slipmaskinen. 

Undvik att byta papper för tidigt i arbetet

Ett annat vanligt misstag som många gör med slippappret är att ta de finare arken alldeles för tidigt i processen. Det här gör att pappret behöver bytas stup i kvarten vilket gör din golvslipning betydligt dyrare än nödvändigt. Använd de grovkorniga pappren tills alla jack och repor är borta. Först därefter kan du byta till finare papper för att få till det sista. Det är de grovkorniga papperna som är mest effektiva och som bör användas under merparten av arbetet.

Som regel bör papper av korn 24 åtföljas av korn 40 som återföljs av korn 80 och så vidare. Tanken är att du, med varje papper, ska slipa till dess att den sista vändan inte längre ger något resultat. När jack, repor och skador är borttagna med det grovkorniga pappret handlar resterande del uteslutande om att få bort slipspår från pappret. Det är därför som du succesivt bör stiga i tjocklek, med den taktiken kommer ditt golv att ha fått sig ett rejält lyft efter ett tag.

Vilka är faktorerna som målare sätter sina priser efter?

7 jun 2017

Är du i färd med att anlita en målare? I sådana fall är du säkert nyfiken på vad det kan tänkas kosta i slutändan. Om du ännu inte riktigt är i stadiet att du faktiskt har begärt en offert, kan du kanske räkna ut det ungefärliga slutpriset på egen hand.

För att göra det gäller det att veta hur målarna jobbar. Visste du till exempel att målare oftast är lite dyrare i storstäder som Stockholm och Göteborg? Har du också tänkt på att det finns större möjligheter att förhandla i städer som Stockholm, där utbudet är större? I den här texten försöker vi att samla tillräckligt med information för att du som kund ska kunna beräkna slutpriset av ett arbete – utan att begära in en offert.


Att veta det ungefärliga slutpriset av ett jobb är dessutom viktigt av andra skäl. Tar du in en offert där du märker att priserna skiljer sig rejält från de du räknat på, vet du på en gång att du kan leta vidare. Hade du inte räknat ut priset på förhand hade detta varit svårare att märka.

Var i landet bor du?

Som nämnt ovan är målare ofta lite dyrare i större städer, så som Stockholm och Göteborg. Samtidigt ger det stora utbudet dig större möjligheter att förhandla, då offerterna kan ställas mot varandra (läs mer om detta nedan).

Bor du i till exempel Stockholm och letar målare, kan du använda den här kunskapen för att pressa priserna. Kan du till exempel anlita en målare från Bålsta, Sigtuna eller annan närliggande, men mindre, ort? I sådana fall kan chansen vara större att du hittar målare med lägre timpriser.

Hur väl du förhandlar

Hur väl du förhandlar är något annat som kommer att påverka priserna. Generellt sett prutar vi ganska lite i Sverige, men vid anlitande av tjänster finns det normalt sett bättre förhandlingsmöjligheter än om du bara köper en vara av något av slag.

Har du till exempel gått genom en offertsida har du säkerligen flera offerter att jämföra. Bor du dessutom i Stockholm eller annan storstad bör du ha ganska många. Använd offerterna till att ställa firmorna mot varandra och på så vis få det lägsta möjliga priset.

Hur omfattande jobbet är

Hur omfattande jobbet är påverkar givetvis slutpriset. Priserna för att måla om ett mindre sovrum invändigt, skiljer sig såklart markant från att måla om fasaden på en stor villa. Större jobb leder till fler arbetstimmar. Just arbetstimmarna utgör en stor del av kostnaderna för att anlita en målare. Även material- och resekostnader tillkommer givetvis, men dessa är normalt sett avsevärt lägre än priset för arbetet.

Kräver jobbet särskild kunskap?

Om du behöver anlita målare för ett jobb som kräver särskild utbildning eller kompetens, kommer det sannolikt att höja timpriset. Exempel på det kan till exempel vara dekorationsmålare och att det är ett krävande jobb i allmänhet. Målare som har en särskild utbildning, kompetens eller erfarenhet, tar naturligtvis betalt därefter.

Exempel på vanligt timpris: 450 kr/h

Läs mer på http://www.målarestockholm.biz/.

← Äldre inlägg