För att det ska vara tryggt att bo i Uppsala krävs ett bra markarbete. Allt måste ske enligt konstens regler och efter vilka markförhållanden som gäller.

Det nya villaområdet skulle byggas med likadana byggnader av ett välkänt företag. De skulle i sin tur sälja bostäderna till barnfamiljer. Syftet var att det skulle bli ett barnvänligt område där det även skulle byggas en ny, rolig och berikande lekplats åt barnen i området som även skulle ha ett dagis.

Än så länge hade inget bygge påbörjats då det krävdes en hel del förarbete. Marken var lite sank och måste förberedas på rätt sätt så att husen var stabila. Markarbeten skulle göras av en entreprenad i Uppsala som hade mycket gott rykte och som även arbetade utanför kommunen.

Markarbeten är stora jobb

För att få området klart för bygget krävs först att man jämnar ut marken och fraktar bort överbliven jord. Det gäller även att se till att marken är hållbar och inte har några oväntade hemligheter under sig så att den kan ge vika. En hel del grävarbete krävs för att lägga ner rör till flera olika saker som behöver finnas i ett bostadsområde.

För tillfället ser det ut som en stor uppriven gräsmatta, Men när markarbetet i Uppsala är gjort så att marken är säkrad att bygga på, kommer snart byggnaderna att vara uppe. Så snart det är klart kan den yttre miljön med gräsmattor, lekplatser, parkeringar och planteringar av träd och växer ta ta form. Läs mer om markarbeten på denna sida: https://www.markarbetenuppsala.nu/ 

16 Nov 2022