Behöver ni utöka er bostad men lyckas inte få till något bygglov som ger er tillstånd att bygga ut huset? Det finns andra lösningar på det problemet, läs vidare nedan för att få veta mer.

Huset man bor i kanske börjar kännas lite trångbott och litet nu när familjen har växt under de senaste åren. Barnen börjar bli stora och är nu i behov av varsitt eget rum, men husets nuvarande rum räcker inte till. Då kan man börja fundera kring hur man skulle kunna lösa det problemet, utan att behöva flytta till en större bostad. De flesta människor trivs i sina hus och ser helst att det går att lösa på något annat vis än att behöva flytta från sitt älskade hem. Man rotar sig på det stället som man bor och lever på. Det är därför inte roligt att behöva flytta runt mer än nödvändigt.

Smarta lösningar

Det finns en del olika vägar man kan gå, om man av någon anledning inte skulle få till ett bygglov för att kunna bygga ut sitt hus. Det är många idag som väljer att bygga ett något mindre hus på sin nuvarande tomt, vilket det inte behövs något bygglov för att få göra. På så vis kan man utöka rummen och ytan av bostaden, utan att det behövs något bygglov. Det kan vara viktigt för barnen när de kommit upp till en viss ålder, att de får ha ett eget rum där de får vara ifred. Kanske kan den äldsta få ha sitt rum och bo ute i attefallshuset?

Vad är ett attefallshus?

Ett attefallshus är i korthet ett hus du inte behöver ha lov för att få sätta upp på din tomt. Det är en mindre komplementbyggnad som får vara upp till 25 kvadratmeter stort för att inte behöva något bygglov. Denna typ av hus går att använda till vad man än önskar, egentligen är det bara er fantasi som sätter gränserna för det. Vill man använda det till ett garage, förråd eller ett gästhus så är det upp till en själv. Denna typ av småhus får endast vara fyra meter högt, räknat från marknivå upp till husets högsta punkt. Det får inte stå för nära angränsande tomter, vilket också är viktigt att tänka på. Det måste vara minst fyra och en halv meter till närmaste granntomt, om ni nu inte kommit överens med grannen om annat. Vi rekommenderar denna sida: https://www.attefallshusstockholm.nu/

30 Mar 2020