El finns i och utanför hemmet och elsäkerhet är viktig. Vid elinstallation finns det erfarna elektriker i Täby till hands. De hjälper dig med allt som har med el att göra så du känner dig trygg.

Det finns många dåliga skämt om elektriker och du har kanske hört några av dem. Förmodligen så har personerna som arbetar inom området fått höra en hel del skämt om propp, sladd och kontakt. Det är just sådana föremål med mera som en elektriker kommer i kontakt med under ett arbetspass. Även om det är roligt att skoja om dessa saker så ska allt som har med el att göra tas på stort allvar. Felaktiga elinstallationer kan orsaka olyckor och bränder. Ingenting håller för evigt och det gäller även för strömbrytare, elkablar och uttag. Om det är dags för dig att byta ut något av det bör du anlita en erfaren elektriker för säkerhets skull.

Ibland finns det krav på att en behörig elektriker utför arbetet

En del arbeten som behöver göras både kan och får du göra själv. När det gäller nyinstallation eller omdragning av fasta elinstallationer finns det krav på att en behörig elektriker ska utföra installationen. Personen som installerar ser till att allt blir rätt hela vägen från start till mål och tar ansvar för hela installationen. När det gäller jordfelsbrytare så är det standard vid alla nya elinstallationer. Om ett fel uppstår bryts kretsen innan någon hinner få en livshotande skada. Läs mer om elektriker på denna sida: elektrikertäby.com

27 Jan 2022