Schaktmassor fraktas dagligen från projekt och till återvinningsstationer över hela Stockholm. En rutin som sparar både på miljön och ekonomin för kunden.

Vid byggnationer där det sker en utgrävning blir det något som kallas för schaktmassor. Det kan vara en väg som ska flyttas eller anläggas, en större byggnad som ska skapas eller en kulle som ska jämnas ut. Projekt där det tidigare har funnits en anläggning eller mark som tidigare har varit orörd.

Då schaktmassor ankommer till återvinningen kan det därför vara mycket skilda material som finns på lastbilarnas flak. Från sand till grus och sten, men även en del organiskt material. Allt det tas emot och hanteras på ett sätt som gör att det den ena kunden lämnar går att hämta och använda för en annan kund vid ett annat projekt. Kanske i en villaträdgård eller som utfyllnad vid en annan byggnation.

Schaktmassor som bedöms och faktureras

När en bil med schaktmassor kommer till återvinningsplatsen så kan det vara en blandning av material som samlats på flaket. Men det finns ändå skarpa gränser för vad som räknas som schaktmassor och vad som måste sorteras och lägga på en annan hög.

För föraren av lastbilen är det därför av största vikt att veta vad som finns på släpet. Det får inte vara någon asfalt, plast eller i stort sett något som inte kan finnas naturligt i marken. Men även om det är rena schaktmassor så kommer det att ske en fakturering efter att återvinningsstationen har vägt massorna och gjort en bedömning gällande innehållet.

28 Aug 2023