En hel del isoleringsmaterial finns idag att tillgå på marknaden. Vissa väljer att isolera med mineralull, medan andra satsar på cellplast. Under byggruschen som började på 1960-talet kom en rad olika material fram på marknaden. En del finns kvar och har utvecklats – medan andra inte längre finns att tillgå. Att de inte längre finns kvar kan till exempel bero på att de hade dålig hållbarhet eller att de var brandfarliga. 

Dessa material, som är ganska obskyra idag, kan komma fram vid ombyggnationer eller rivningar av lite äldre fastigheter. Det kan också komma fram när man ska tilläggsisolera. Om man märker att gammal isolering finns, som kanske kasserats på grund av brandfarlighet, gör man bäst i att byta ut den helt och hållet. I vissa fall är det inte värt besväret att byta ut den gamla isoleringen (beroende på material och konstruktion bland annat) – men är man osäker bör man vara på den säkra sidan. 

Bra att känna till

Något som är bra att känna till kring tilläggsisolering, är att det ofta är mycket tacksamt att göra utifrån. Nackdelen med detta är att husets fasad kan förändras, vilket i så fall ofta kräver ett bygglov. Om du är osäker på om du behöver bygglovet är det bäst att ringa kommunen. Om du söker information om detta på nätet bör du ha i åtanke att reglerna skiljer sig något mellan olika kommuner. Det som gäller i Eskilstuna kanske inte gäller i Jönköping till exempel. 

Se till att du får information just från Eskilstuna, om det är där som förändringen i fasaden ska ske. I många fall klarar man sig utan att behöva söka bygglov – men är huset i ett detaljplanerat område kommer det ganska säkert att krävas. 

Annat som är värt att veta är till exempel följande: 

  • Mineralull, det mest använda materialet för isolering idag, finns som lösull, mattor och skivor. Vid isolering av väggar bör du välja kvalitet A.
  • Funderar du på cellplast? De tillverkas i skivor och finns i olika storlekar. Främst används de för väggar, tak och golv.
  • Behöver du tätare fogar kring fönster och dörrkarmar? Då är polyrutanskum ett gott val.

Anlita hjälp för isoleringen

Behöver du någon som verkligen kan isolering? Idag finns det många firmor som kan göra detta, och de är enkla att hitta. Bor du i till exempel Eskilstuna, är det bara att göra en sökning på en fras i stil med ”isolering Eskilstuna” för att hitta aktörer som kan hjälpa dig. 

31 Aug 2018