Som fastighetsägare har man ett särskilt ansvar både för fastigheten och tomten som man bygger på. Man har ansvar för dem som bor i huset, oavsett om det är den egna familjen, eller om man hyr ut huset till hyresgäster. Det är samma ansvar oavsett vilket. Tar man dessutom ut en hyra av hyresgäster har man stort ansvar för att hyresgästerna har möjlighet till sanitet, kunna laga mat och slänga sina sopor och att de kan fortsätta vara friska. Man har ansvar för deras ventiler fungerar som de ska, att vattnet är tillräckligt varmt, och att värmen fungerar.

Ansvar för tomten som fastigheten byggs på

Har man kommit över en tomt som är billigare än andra tomter inom samma område, kan man med fog misstänka att det beror på att det tidigare har varit en fabrik på tomten, som kan innebära att tomten rymmer farliga kemikalier från fabriken. Har man sådana misstankar kan man göra kontroller så att man säkert vet att tomten inte är hälsofarlig på något sätt. Om så skulle vara, är det på samma sätt som när man gör en asbest-, radon- eller en mögelsanering av ett hus. Man måste be en firma som arbetar med saneringar komma och låta sanera tomten. 

De kommer och tar prover från marken

Anlitar man ett företag som kommer och tar prover från marken får man veta säkert att det inte finns starka eller hälsofarliga gifter i marken. Och skulle det finnas det bör man gräva så pass djupt att allt som är hälsofarligt avlägsnas. Sedan fyller man på med nytt jord- eller schaktmaterial som ersätter det som inte är hälsosamt. Det viktigaste är att ta reda på om och vilka gifter som kan finnas i marken. Det är inte på alla ställen som man har möjlighet att ta reda på vilka gifter som finns. 

Så hittar du rätt saneringsfirma

Googla till exempel "marksanering Stockholm", eller "marksanering Örebro", beroende på var du behöver den marksaneringen. Ta sedan kontakt, be om offert och referenser. Då vet du vad kommer att kosta och hur de arbetar. Man kan lätt ta reda på om de har rätt kompetens genom att de har rätta certifikat för jobbet som sanerare. Dessutom måste de ha rätt kunskap om krav och lagar och förordningar när det kommer till kvalitet på marken och beståndedelar när man bygger. De kan antingen ge klartecken eller ej, om man får bygga på marken eller om det är olämpligt. 

11 Sep 2018