Vid trädfällning i Uppsala och andra tätbebyggda områden kan det vara bra att använda sig av sektionsfällning. Då riskerar man inte att skada människor och närliggande byggnader.

Gamla, sjuka och försvagade träd ska man helst ta ned för att inte riskera att de knäcks, tappar grenar och skadar människor och byggnader. Men man kan även behöva ta ned träd av andra skäl, som att de skuggar för mycket och att man vill ha bättre utsikt.

På den egna tomten får man ta ned träd hur man vill, men det finns undantag som då träd ingår i planritningen för området. Då måste man först ansöka om tillstånd från kommunen. Detta gäller också om trädet är boplats för fladdermöss eller sällsynta insekter eller ingår i strandskyddet.

Säker trädfällning med hjälp av skylift

Mindre träd kan man ofta klara att fälla själv, men lite större träd och träd som står nära el-ledningar och fastigheter måste man ha hjälp med att ta ned. Det finns företag som är specialiserade på trädfällning i Uppsala och där arbetet anpassas så att den alltid sker säkert.

Genom sektionsfällning eller säker trädfällning som det kallas ibland, tar man ned trädet bit för bit och lyfter ned delarna försiktigt med en skylift. På så vis undviker man både personskador och skador på närliggande byggnader. Man kan använda sig av rot-avdraget på arbetskostnaden vid trädfällning, vilket får ned kostnaden en del. Men man ska ändå ta in prisuppgifter från några olika aktörer och jämföra, innan man bestämmer sig.

30 Sep 2021