Billiga solceller kan vara det bästa eller det värsta du köper till ditt hus eller annan byggnad. Välj aldrig billiga solceller som säljs av företag utan kunskap och omedvetna om kvalité.

När du köper billiga solceller gör du bäst i att kolla upp lite själv innan så du kan ställa de rätta frågorna för att ta reda på om det är av hög kvalité och om personen som säljer till dig vet vad hen pratar om. Det är ju inte så roligt om det visar sig att de billiga solceller du valt att installera behöver bytas ut ganska snabbt. Då kan det istället bli så att du har handlat dyrt när du får göra om hela installationen med nya kvalitetssäkrade solceller. Att var påläst på området själv är alltså en del i att investera och låta installera solceller vare sig de är dyra eller billiga.

Billiga solceller kan bli bra för dig

För att du ska kunna få billiga solceller behöver du alltså kolla upp företaget som säljer dem lite innan sedan är det troligtvis inget att rädas. Du får själv göra all installation som inte har med el att göra men så fort du kommer till den delen installationen så ska du anlita en behörig och certifierad elektriker för att utföra arbetet åt dig. Det är vanligt att solceller är gjorda av kristallint kisel. Bra att veta är att cirka 10-15 procent av solenergin kan en solcell omvandla till el. Det är alltså ett bra komplement till din vanliga energikälla.

30 Mar 2022