Här i bloggen begränsar vi oss inte till badrummet utan skriver om allt som har med renovering att göra: tak, kök, och så vidare. Gärna med en smart ekonomisk vinkel förstås!

Sida 2

Bevara inomhusvärmen bättre med rätta ventiler

24 sep 2018

Visste du att det är cirka 30 procent av inomhusvärmen som går ut med ventilerna? Det är ju inte så konstigt då själva syftet med konstruktionerna på ventilerna är att suga ut luft och få in ny, frisk luft utifrån. Man kan bevara inomhusvärmen genom att installera andra ventiler, som till exempel FTX-ventiler. Då kan man få motordrivna ventiler, som värmer utomhusluften innan den sugs in. På så sätt får du inte in en massa kall luft när du ventilerar. Värmen stannar inomhus. Har du inte redan det i ditt hus bör du ta kontakt med en ventilationsfirma i Stockholm, till exempel, så att du kan få igång sådana ventiler och spara pengar varje månad.

Så känner du igen dåliga ventiler

Har du dålig luft hemma? Om du känner att du ofta blir trött och dåsig hemma, kan det tyda på att du har dåliga ventiler hemma. Om du vet att du inte har drabbats av någon annan sjukdom, bör du ta hem en ventilationsfirma som kan komma och göra kontroller av luften hemma. Andra tecken på dålig luft hemma är fönster som ofta immar igen. Eller om du märker att det ofta känns instängt hemma när du kommer hem och har varit ute mycket. Har ni lätt att få allergier, eksem eller andra saker som inte andra har? Då kan det bero på dålig ventilering. Luktar det fuktigt hemma? Det kan även bero på att ni inte har tillräckliga ventiler som tar hand om den fuktiga luften.

En ventilationsfirma mäter kodioxiden i luften

Om du får en ventilationsfirma som kan komma och mäta koldioxidhalten i luften kan du få veta hur bra (eller dålig) luft du faktiskt har hemma. Vi vistas ju alltmer inomhus. Åtminstone barnen vistas mycket mer inomhus än utomhus, säg för 40 år sedan. Alla datorer gör att barnen vistas mycket mer hemma än utomhus. Förut lekte man utomhus, man träffades utomhus och styrde upp leken. Sedan lekte man ofta utomhus så länge man kunde.

Var det för kallt, lekte man inne, men så snart solen sken och det inte var smällkallt på vintern, lekte man utomhus. Tills man tyckte man var stor nog. Då hängde man utomhus i stället. Man hängde vid kiosken, vid affären, vid fritidsgården eller andra ställen.

Kvaliteten på inomhusluften allt viktigare

Därför har inomhusluften blivit allt viktigare. Vi behöver frisk luft inne, och med allt mer växthusgaser och bilavgaser, behöver vi desto friskare luft hemma.

Finns det risker med relining?

13 sep 2018

Som med alla renoverinrelining, rörmokaregsingrepp så finns även risker med relining. Här samlas några av de tydligaste riskerna.

Bisfenol A

Ett tag användes material, vid relining, som innehöll Bisfenol A. Det visade sig att risken fanns att materialet kunde läcka ut i det vatten som leddes i rören. Det slutade med att både Svenskt vatten samt Sveriges Byggindustrier avrådde att man valde material med Bisfenol A.

Kräver god kunskap

En del hävdar att riskerna för byggfel vid relining är större än vid klassisk stamrust. Detta eftersom det vid relining krävs mycket goda kunskaper inom både material, teknik och arbetsmoment. Man kan därmed säga att det är ”lättare att göra fel”. Det handlar därmed inte om själva tekniken bakom relining utan den mänskliga faktorn. Samtidigt kan man se den mänskliga faktorn som en fara oavsett vilket hantverksyrke som utförs.

Upptäcker inte dold fukt

När relining genomförs sker enbart renovering på befintliga rör. Man behöver inte riva väggarna som rören sitter i utan utför renoveringen direkt i rören. Men det innebär även att man inte ser eventuell dold fukt i väggarna och golven.

Om en klassisk rotrust genomförs kommer väggarna att rivas och man är därmed säker på att allt är uppdaterat och håller hög kvalité. Kortfattat kan man alltså hävda att dold fukt inte upptäcks lika lätt vid relining. Men även här bör metoden delvis försvaras.

Relining är inte en metod som ska användas i det fall större delar av bostaden är gammal och behöver renoveras. Behöver renovering ske i våtrum, elektricitet och annat är det bättre att göra detta i samband med en rotrust och därmed även byta rören på samma gång.

Svårt att besiktiga

Efter att ett företag genomfört relining är det alltid svårt för konsumenten att besikta och se resultatet. Man får helt enkelt lita på att hantverkarna har gjort ett gott jobb. Önskar man besikta får man köpa in en extern besiktningsman som gör rörfilmning och utifrån det ger en åsikt i frågan. Därmed kan det alltså tillkomma en extrakostnad för kontrollen.

Men detta problem finns alltid när arbeten sker bakom väggar och golv. Skulle man istället välja en rotrust så skulle samma problem uppstå. Hur vet du att rördragningarna bakom väggen skett på ett korrekt sätt? Hur vet du att fuktspärrarna är applicerade enligt gällande riktlinjer? Även här krävs det alltså en extern besiktningsman om man vill vara 100 procent säker på att arbetet verkligen utförts på ett korrekt sätt.

Behöver du veta mer om relining och dess risker. Här hittar du vidare information: www.relinings.se

Behöver du kontrollera marken där du ska bygga?

11 sep 2018

Som fastighetsägare har man ett särskilt ansvar både för fastigheten och tomten som man bygger på. Man har ansvar för dem som bor i huset, oavsett om det är den egna familjen, eller om man hyr ut huset till hyresgäster. Det är samma ansvar oavsett vilket. Tar man dessutom ut en hyra av hyresgäster har man stort ansvar för att hyresgästerna har möjlighet till sanitet, kunna laga mat och slänga sina sopor och att de kan fortsätta vara friska. Man har ansvar för deras ventiler fungerar som de ska, att vattnet är tillräckligt varmt, och att värmen fungerar.

Ansvar för tomten som fastigheten byggs på

Har man kommit över en tomt som är billigare än andra tomter inom samma område, kan man med fog misstänka att det beror på att det tidigare har varit en fabrik på tomten, som kan innebära att tomten rymmer farliga kemikalier från fabriken. Har man sådana misstankar kan man göra kontroller så att man säkert vet att tomten inte är hälsofarlig på något sätt. Om så skulle vara, är det på samma sätt som när man gör en asbest-, radon- eller en mögelsanering av ett hus. Man måste be en firma som arbetar med saneringar komma och låta sanera tomten. 

De kommer och tar prover från marken

Anlitar man ett företag som kommer och tar prover från marken får man veta säkert att det inte finns starka eller hälsofarliga gifter i marken. Och skulle det finnas det bör man gräva så pass djupt att allt som är hälsofarligt avlägsnas. Sedan fyller man på med nytt jord- eller schaktmaterial som ersätter det som inte är hälsosamt. Det viktigaste är att ta reda på om och vilka gifter som kan finnas i marken. Det är inte på alla ställen som man har möjlighet att ta reda på vilka gifter som finns. 

Så hittar du rätt saneringsfirma

Googla till exempel "marksanering Stockholm", eller "marksanering Örebro", beroende på var du behöver den marksaneringen. Ta sedan kontakt, be om offert och referenser. Då vet du vad kommer att kosta och hur de arbetar. Man kan lätt ta reda på om de har rätt kompetens genom att de har rätta certifikat för jobbet som sanerare. Dessutom måste de ha rätt kunskap om krav och lagar och förordningar när det kommer till kvalitet på marken och beståndedelar när man bygger. De kan antingen ge klartecken eller ej, om man får bygga på marken eller om det är olämpligt. 

Att byta ut eller lägga till isolering

31 aug 2018

En hel del isoleringsmaterial finns idag att tillgå på marknaden. Vissa väljer att isolera med mineralull, medan andra satsar på cellplast. Under byggruschen som började på 1960-talet kom en rad olika material fram på marknaden. En del finns kvar och har utvecklats – medan andra inte längre finns att tillgå. Att de inte längre finns kvar kan till exempel bero på att de hade dålig hållbarhet eller att de var brandfarliga. 

Dessa material, som är ganska obskyra idag, kan komma fram vid ombyggnationer eller rivningar av lite äldre fastigheter. Det kan också komma fram när man ska tilläggsisolera. Om man märker att gammal isolering finns, som kanske kasserats på grund av brandfarlighet, gör man bäst i att byta ut den helt och hållet. I vissa fall är det inte värt besväret att byta ut den gamla isoleringen (beroende på material och konstruktion bland annat) – men är man osäker bör man vara på den säkra sidan. 

Bra att känna till

Något som är bra att känna till kring tilläggsisolering, är att det ofta är mycket tacksamt att göra utifrån. Nackdelen med detta är att husets fasad kan förändras, vilket i så fall ofta kräver ett bygglov. Om du är osäker på om du behöver bygglovet är det bäst att ringa kommunen. Om du söker information om detta på nätet bör du ha i åtanke att reglerna skiljer sig något mellan olika kommuner. Det som gäller i Eskilstuna kanske inte gäller i Jönköping till exempel. 

Se till att du får information just från Eskilstuna, om det är där som förändringen i fasaden ska ske. I många fall klarar man sig utan att behöva söka bygglov – men är huset i ett detaljplanerat område kommer det ganska säkert att krävas. 

Annat som är värt att veta är till exempel följande: 

  • Mineralull, det mest använda materialet för isolering idag, finns som lösull, mattor och skivor. Vid isolering av väggar bör du välja kvalitet A.
  • Funderar du på cellplast? De tillverkas i skivor och finns i olika storlekar. Främst används de för väggar, tak och golv.
  • Behöver du tätare fogar kring fönster och dörrkarmar? Då är polyrutanskum ett gott val.

Anlita hjälp för isoleringen

Behöver du någon som verkligen kan isolering? Idag finns det många firmor som kan göra detta, och de är enkla att hitta. Bor du i till exempel Eskilstuna, är det bara att göra en sökning på en fras i stil med ”isolering Eskilstuna” för att hitta aktörer som kan hjälpa dig. 

Varför ska man anlita en totalentreprenad?

23 aug 2018

När det kommer till renovering finns det lite olika varianter som man kan ta till för att genomföra det, eller låta någon annan göra det. Antingen är man lite händig själv och klarar av det mesta på egen hand. Kanske man frågar någon som vet lite mer om renovering än vad man själv har hittat genom att läsa sig till hur man utför själva renoveringen. Har man någon släkting som är duktig på att renovera kan man lära sig otroligt mycket genom att se hur han eller hon resonerar och gör. Vill man lära sig om renovering och hantverk. Det är egentligen det allra bästa sättet att lära sig nya saker; genom att titta på när någon annan gör det.

Om du inte har någon som kan lära upp dig

Har man ingen som kan lära upp en, ellelr om man inte riktigt är så duktig på hantverket när det kommer till renoveringar, kan man alltid anlita en firma med hantverkare som kommer och utför själva renoveringen åt dig. Det mest traditionella sättet att anlita någon är att anlita någon som man känner som är duktig på att tapetsera, måla och renovera. Men flyttar man till exempel till ett nytt ställe, till en storstad från landsbygden till exempel, kanske man inte känner någon som är så där duktig på det. Då måste man anltia någon man inte känner. Det kan vara lite läskigt innan man vet vilak som är bra och vilka man inte kan lita på. Då bör man ta offerter, så man vet vad de tar i timpris och vad det hela kan komma att kosta.

Anlita del- eller totalentreprenad?

När man väl har fått korn på en duktig hantverkare kanske man vill låta företaget ta på sig hela ansvaret för att allting blir rätt och att elektriker, kaklare, tapetserare och kanske någon som kan lägga nytt golv kommer och gör allt från golv till tak. Med möjligheten att dra av för arbetskostnaderna med som mest 30 procent och upp till 50.000 kronor per person och år – märk att många i samma lägenhet kan dra av för samma arbetskostnad – får man ner priset rejält. 

Vill man hellre sjäv vara som spindeln i nätet och själv vara den som kontaktar de olika hantverksfirmorna som kommer och drar elen, lägger golvet, kaklar och tapetserar så kan man kanske komma undan med ett lite billgare pris. Det innerbär ofta att du får lägga ner en hel del arbete och tid på att hitta de rätta hantverkarna och se till att de kommer i rätt tid.

Här kan du läsa mer om hur du kan anlita en firma som kommer och renoverar lägenhet i Stockholm.

Anlita städfirma efter renoveringen

18 aug 2018

Efter en renovering är lägenheten förhoppningsvis tjusig och till belåtenhet, men det kan ibland vara svårt att se under det lager av bråte, damm och byggsopor som ligger överallt i bostaden. Visst försöker man så gott man kan under renoveringen att köra iväg skräp till återvinningen och hålla rent i lägenheten, men samtidigt är det så mycket annat som ska fixas. När bostaden väl är färdigrenoverad vill man kunna pusta ut, men tyvärr: hela lägenheten måste städas, och det grundligt.

En grej för mycket

Att sätta igång med en storstädning direkt efter en renovering är inte lockande. Det spelar ingen roll hur gärna man vill se sin nyrenoverade lägenhet i perfekt skick, man orkar bara inte. Bara tanken på att ta upp dammsugaren får en att må illa, för att inte tala om att köra byggsopor till återvinningen, våttorka, putsa fönster. Byggdamm efter en renovering finns överallt, även i dolda utrymmen som inne i skåp, uppe på dörrfoder osv. Det krävs en riktig storstädning för att få rent.

En städfirma hjälper dig med allt

Bor du i Stockholm behöver du dock inte ha städångest. Här finns många rengöringsfirmor som erbjuder städning av alla slag. Vill du ha hjälp med städningen efter en renovering är det bara att lyfta på luren och anlita någon av dem. De flesta städfirmor kan förutom själva städningen även hjälpa till med att köra bort skräp till återvinningscentralen. Och det bästa är att kostnaden för en rejäl städning sällan blir mer än ett par tusenlappar, så tillsammans med din billiga renovering kommer du minst sagt lindrigt undan. Att det är så billigt att få  hjälp med städningen i Stockholm beror dels på att det är hög konkurrens, dels på RUT-avdraget, som ger dig en subventionering på arbetskostnaden med 50%. Mer prisinfo finns här.

Anlita inte oseriösa aktörer

Du ska dock bli misstänksam om en firmas priser är extremt mycket lägre än konkurrenternas. Tyvärr finns en och annan oseriös firma som kör med svart arbetskraft eller utnyttjar asylsökande som billig arbetskraft och låter dem jobba för slavlöner. Anlita aldrig en sådan firma. Självklart är det inte värt att få en billig städning om man vet att den som utför den jobbar under villkor du själv aldrig skulle acceptera?

Dessutom finns det gott om städfirmor i Stockholm som kör med schyssta villkor och ändå håller ett lågt pris. När du anlitar en bra städfirma får du garanti på jobbet, och du kan känna dig trygg med att städningen utför av professionella städare med rätt utbildning och utrustning. Vetskapen om detta gör att du med gott samvete kan gå ut och unna dig en bit mat på någon restaurang medan städarna polerar fram din nyrenoverade lägenhet.

När du kommer hem får du för första gången se din nyrenoverad bostad i perfekt skick. Ett ögonblick att minnas. Och helt klart värt ett par tusenlappar, eller hur?

Slipa golven mycket billigare än lägga nya

16 aug 2018

Visste du att det är mycket billigare att slipa golv, än att slänga gamla trägolv, även om de är mycket slitna? En golvslipare kan slipa så gott som vilket golv som helst, bara det finns en tjcklek på över 2,5 centimeter som hantverkaren kan slipa på. Det spelar ingen roll om golvet är av laminat, ett klickgolv, en parkett, eller lagt med breda tiljor. De moderna plastgolven går också att slipa, liksom linoleumgolv. Linoleum är inte så snyggt, om det är slipat många gånger. Dem kan man mycket väl klä med trägolv i stället, anser vi. Finns det något snyggare än trägolv? Vi tycker ju inte det, men förstår att andra kan tycka annorlunda.

Miljövänligt att slipa golven

Det är även det mest miljövänliga som du kan göra genom att inte slänga gamla golv och i stället slipa dem. Vi ska ju återanvända de resurser som vi har, och inte endast köpa nytt. Att tillverka nya golv kräver så mycket mer energiåtgång, än att slipa om det som redan finns.  Dessutom ger vi ju hantverkaren som slipar, mer arbete, vilket är bra för hela samhällsekonomin.  Dessutom får du golv, som nästan ser ut som nya.

Så kan du få nästan nya trägolv

I stället för att slänga gamla golv, kan du återskapa dem så som de såg ut när de var nya. Trägolv är mycket tåliga golv. Så länge man underhåller dem kommer de att vara snygga. Hantverkaren behöver minst 2,5 centimeter för att kunna slipa om golvet. Innan hantverkaren gör det, ser han eller hon efter om det finns lösa delar som behöver sättas fast, eller bytas ut. När alla lösa eller uttjänta delar är ersatta, slipar hantverkaren hela golvet. De har moderna slipmaskiner som suger i sig allt fint damm som uppstår när man slipar om golven. På så sätt slipper de som bor i bostaden få det i sig.

Hitta hantverkare i Stockholm

Det finns 3.500 hantverkare i Stockholm (minst), hur får man tag i den som är bäst på att slipa golv? Man kan alltid börja med att googla "slipa golv Stockholm", då bör du få flera hantverkare som arbetar med att slipa golv i Stockholm som förslag av Google. Därefter bör du ta kontakt och först be om offert och referenser innan du bestämmer dig. Gör så med en handfull hantverkare så att du har några olika offerter att välja mellan. Välj sedan de som har bäst priser och referenser. Lycka till!

Skapa en tydlig parkeringsmiljö

2 aug 2018

Ett fel som många företagare gör är att man enbart ser insidan som viktig. Det vill säga; har du en butik eller någon typ av handel i en större storlek så fokuserar du på att dina kunder ska trivas, tycka att din inrättning är härlig och att de, naturligtvis, ska öppna plånboken och köpa någonting.

Detsamma kan gälla för egna företagare inom exempelvis byggbranschen - men där hamnar fokus istället på att själv ge ett bra intryck och genom detta sälja in de tjänster som man erbjuder. En kund kommer in, du bjuder på kaffe, kunden berättar vad för typ av tjänst han/hon behöver hjälp med och du börjar skissa på en lösning och en eventuell offert. Allt detta är bra. Men, vi skulle vilja ställa en fråga som i sammanhanget är att anse som relevant. Hur många kunder förlorar er verksamhet? Här menar vi inte de som går in i din butik och avstår från att handla, vi menar heller inte de som tycker att den offert du lämnar på ett arbete är för dyrt - vi menar de som aldrig kommer in i lokalen överhuvudtaget.

Det fokus du lägger på inredning och bemötande spelar ingen roll om din parkering gör att folk vänder bilen direkt. Många skulle tjäna på att se över denna plats och skapa en bättre miljö för parkering; en tydlig och inbjudande sådan. Något som sker genom vägmarkeringar.

Anlita ett företag inom vägmarkeringar

Oavsett vilken yta man har till sitt förfogande så finns det någonting att göra. I många fall så kan du få fler platser för parkeringar om du anlitar ett företag som tydligt sätter ut vägmarkeringar som visar var - och hur stor - varje parkeringsficka är.

Vägmarkeringar kan på en parkering även underlätta in- och utfarter. Visa tydligt var man ska åka då man anländer och då man ska åka ifrån din affärsrörelse. En bättre planerad parkering kommer att ge mersmak och leda till att fler kunder väljer att ta steget in i din butik.

Det är egentligen bara att gå till dig själv: hur reagerar du om du ska åka och handla någonting och möts av en total anarki redan ute på parkeringen? Troligt är att du bromsar in, lägger i backen, tittar bakåt och därefter sticker ut från parkeringen för att handla dina varor någon annanstans. Se över hela din verksamhet och glöm inte att du genom några enkla vägmarkeringar kan skapa ganska mycket extra kommers. Det i sin tur kan leda till en högre omsättning. En klar investering.

Läs mer: http://www.vägmarkeringar.nu.

Installera energibesparande inredning

24 jul 2018

Är det dags att renovera hemma? När du ändå ska renovera om hemma, bör du installera så många energibesparande inredning som det bara är möjligt. Det finns allt fler sådana produkter som nu är ute i handeln och till hands för de enskilda konsumenterna. Att inte installera sådana produkter är inget annat än slöseri på jordens resurser och de gemensamma målen vi har för att rädda miljön. Det kan vara allt från att installera en mer effektiv värmepanna, energifönster, belysning med LED-lampor till toastol med mindre mängd vatten vid spolning, duschmunstycke som fördelat vattnet på ett mer effektivt sätt.

Det är inte bara energin du spara på – även pengarna

För den enskilda konsumenten är det även resursbesparande att installera energibesparande inredning i både kök och badrum. Det är bland annat blandare och kranar som använder vattnet och sprider det för en mer effektiv vattenanvändning. Det är inte roligt att betala höga räkningar när man kan välja inredning som ger dig lägre kostnader för både uppvärmning, belysning och annat. Att då installera energibesparande inredning som både sparar på naturens resurser och som sänker de egna räkningarna är att slå två flugor i en smäll, hjälpa bd dig själv och miljön.

Saker du kan göra hemma som sparar energi

Det har förekommit olika bud för hushållen om hur man sparar el och vilket tillvägagångssätt som sparar på resurserna bäst. Ska man slå av stand-by på TV:n eller ska man ha den på? Allt som står på stand-by drar el. Alla sladdar som sitter kvar i uttag, drar elektricitet. Vi har många hushållsapparater som drar el och som behöver stängas av nattetid. Då är det en bra aide att koppla alla tillsammans i ett och samma grenuttag och stänga av dem samtidigt.

Välj miljövänlig el

När det komer till el, bör vi välja el som produceras på ett miljövänligt sätt. Samtidigt måste vi som konsumenter av el, dra ned på fossilanvändande elproduktion. Det innebär att vi bör gå över till enbart miljövänlig elproduktion, samtidigt som vi drar ner på elkonsumtionen. Det är ansvarsfull elanvändning som är viktig. Det kan innebära att tänka över sin elanvändning och analysera hur du konsumerar elen – finns det något som du kan välja bort? Finns det alternativ som kan spara energi? 

Boka elektriker som kommer hem till dig och kan ge dig råd om hur du kan spara ännu mer el, installera mer miljövänliga produkter som hjälper dig dra ner på elkostnaderna. För mer information om hur du kan boka en sådan elektriker i Uppsala klicka här.

Kom undan kostnader genom ett Attefallshus

5 jul 2018

Det kostar pengar att bygga ut och att bygga nytt. Så enkelt är och tyvärr så kommer den initiala kostnaden ofta att öka i storlek. Detta som en följd av oförutsedda utgifter som man inte räknat med. En sådan kan komma att handla om ett bygglov. Det är något som man dock bör ha i beräkningen: ska man bygga något på sin tomt eller bygga till ett extra rum till den befintliga byggnaden så ska man också ansöka om ett bygglov och ta kostnaden för ett sådant. Eller?

Nej, det finns en typ av byggnad som inte kräver ett bygglov. Många tänker här på Friggeboden och undrar vad man kan göra av de 15 kvm som en sådan byggnad tillåter. En friggebod är för all del bygglovsbefriat, men vi har en annan typ av byggnad i åtanke. Nämligen ett Attefallshus.

Det här gäller för ett Attefallshus

Ett attefallshus är en slags uppdaterad version av Friggeboden. Båda är dels namngivna efter bostadsministrar - Birgit Friggebo och Stefan Attefall - men där den förra såg dagens ljus med en tydlig tanke om förvaring så är den senare framtagen med en tydlig tanke om att lätta på trycket på bostadsmarknaden.

En tydlig skillnad mellan ett Attefallshus och en Friggebod är nämligen att du kan bygga ditt Attefallshus som en komplementbostad och hyra ut det till någon som behöver. Det kräver att du drar avlopp, el och fixar tillgång till vatten. Utöver det krävs god förvaring och möjligheter till att duscha och laga mat. Fullt inredd så kan ett Attefallshus alltså hyras ut; något som också blivit allt vanligare i våra större städer (där tillgången på bostäder är mindre).

Måtten då? Ja, ett Attefallshus är större än en Friggebod. Du kan bygga ett sådant med en total area om 25 kvm och med en takhöjd på 4 meter mellan nock och mark. Det gör att många väljer att bygga i etage där man får ett loft att sova på och där man under detta kan ställa soffa och andra bekvämligheter. Taket - förutsatt att det är plant - går att använda som terass. Kort sagt: din fantasi sätter gränserna. Det innebär även att du inte på något sätt är bunden till en komplementbostad. Tvärtom: många väljer att bygga sitt Attefallshus enbart för förvaring och som exempelvis ett fristående garage.

Vi ska även tillägga att det är möjligt att använda attefallshuset som en ren tillbyggnad. Där är dock måtten inte fullt lika tilltagna. Ett sådant får byggas om maximalt 15 kvm. Höjden dock, den får vara exakt som den befintliga byggnadens.

Bygglov behövs inte, men däremot så ska en bygganmälan lämnas in till byggnadsnämnden. Den är dock betydligt billigare och tar fortare tid att behandla. Du får startbesked och sedan är det bara att sätta igång med din byggnation; en byggnation som kommer att göra era liv lite lättare.

Läs även om finansiering och delbetalning av Attefallshus.

Inte lätt välja stensort i bänkskivor

29 maj 2018

Stenskivor som inredning i badrum och kök är väldigt inne just nu. Den uppmärksamma trendspanaren har lyckats pricka in stenskivorna som blir arbetsbänk i kök eller som handfat i badrum. 

Sten som material i stort har verkligen blivit inne i inredningssammanhang. Och varför inte? En bänkskiva i sten håller mycket länge, är relativt snyggt (gäller att hitta rätt stil som passar i ditt kök) och tål det mesta. Det finns en hel del olika material som man kan välja mellan, och det kan vara svårt att veta vilka material de är och i vilken prisklass de kan ha. Därför går vi igenom de vanligaste materialen och priserna här.

Kalksten

Kalksten är av naturen vitt (kalk) och är därför ett ljust material som bänkskiva. Det är oerhört vackert, klassiskt och håller länge. Har man en bänkskiva i kalksten måste man impregnera den för att den verkligen ska hålla så länge som den kan. Samtidigt kan kalkstenen vara känslig för hetta, vassa knivar och den är särskilt känslig för syra, såsom vinäger, vin och annat surt. En ordentlig impregnering är därför av största vikt. Kalksten som material till bänkskivor är dyrbara material och har en relativt hög kostnad.

Marmor

Detta är liksom kalksten ett klassiskt material som håller i det oändliga. Även marmorn är känslig för syror i vinäger, vin och sura saker som citron och är därför beroende av en ordentlig impregnering för att hålla länge. Marmor som sten är oerhört vackert. Marmorn är liksom kalksten naturligt ljus, men man kan få den i valfri färg.

Granit

Granit som bänkskiva är ett inte helt vanligt val. Snarare ovanligt, men otroligt hållbart. Det tål hetta och kyla men kan dessvärre göra alla knivar slöa. Det är inte känsligt för vatten, men ska granit behålla sin fina yta, är det viktigt att hålla en granitskiva ren och fin.

Betong

Betong är ett oerhört bra material och håller nästan i det oändliga. Det är överraskande väl fungerande material och mycket snyggt.

Komposit

Kompositmaterial som bänkskivor är även det ett överraskande hållbart material och som kan bli mycket snyggt. Komposit är inte känsligt såsom marmor och kalkstensmaterial. Kompositmaterialet kan du också få i valfri färg.

Det är alltid lättare att välja bänkskiva om du träffar någon som levererar dessa. I Järfälla och Lidingö, utanför Stockholm finns det handlar där du kan gå in, se på materialen och prata med handlarna som kan rekommendera olika material och berätta om vad som är bäst just för ditt kök.

Vad kostar det att lägga tak?

30 apr 2018

När solen tittar fram och vi ser ett någorlunda uppehåll av nederbörd i Sverige är det dags att se över sina tak. Håller de fortfarande för flera vintrar till? Behöver någonting repareras, eller behövs ett helt nytt tak? Taket är trots allt bland den viktigaste funktionen på våra hus. Det är viktigt att de håller tätt. Ingen vill ha vatten- och fuktskador på sitt hus.

När man ser över sitt tak, kan man behöva titta på både undertaket, takstolar och på själva yttertaket. Behöver något ersättas? Många tak som har tunga byggmaterial kan behöva få nya takstolar även om teglet kanske är oskatt. Man behöver se över isoleringen och skarvar. Man kan behöva se över tak- och hängrännor. Är de fulla med smuts och skräp kan de leda till vattenskador. Behöver du ett helt nytt tak? Här ger vi förslag på olika material och vad de kostar per kvadratmeter från dyrast till billigaste byggmaterialet.

Tegeltak

Detta är det mest klassiska tak man kan tänka sig i Sverige. Att lägga tegel på taket är det vanligaste materialet som håller mycket länge. Det finns tegelpannor som är nästan 100 år gamla och håller fortfarande taket tätt. Det kostar mellan 200-250 kronor per kvadratmeter. 

Shingeltak

Ett tak som påminner om tegel är shingeltak, som kostar mellan 170-230 kronor per kvadratmeter. Fördelen med det är förutom priset, att det blir ett mycket snyggt tak med shingel.

Tak med betongpannor

Det finns betongplattor som bygger taket på samma sätt som ett tegeltak. Betongen har en mycket lång hållbarhet, men man brukar färga betongen och man kan lägga på en ytbehandling på betongen för längre hållbarhet. Det kostar mellan 160-210 kronor kvadratmetern.

Plåttak

Detta tak brukar man lägga på kyrkor, industrier och andra stora byggnader. Det har en mycket lång hållbarhet och går lätt att måla om och om igen. En del plåttak har en hållbarhet på 50, 60 år. Det kostar mellan 150-200 kronor per kvadratmeter, vilket gör det till det billigare alternativet på tak.

Papptak

Detta är i särklass det billigaste alternativet och är vanliga på funkishus. Det är vanligt byggmaterial på platta tak. Det har en hållbarhet på cirka 20 år och kostar mellan 100-150 kronor kvadratmetern.

Så hittar du en takläggare

Om du inte känner till ngåon takläggare på rak arm, kan du alltid googla tak Umeå, förutsatt att det är där du behöver det nya taket. Annars skriver du den ort där du bor i sökfältet. Då bör du få förslag på flera takläggare på din ort. Ta sedan kontakt med en av dem som du har fått förslag på. Be om offert och referenser. Är du trots det osäker kan du alltid kontrollera bolaget på allabolag.se. Där kan du se om företaget har en stabil ekonomi. Du kan kontrollera med Skatteverket så att de har f-skattsedel som sig bör. Du kan även kontrollera med Kronofogden så att de inte är nära en konkurs. Vill du kan du läsa mer här om ett företag som lägger tak i Umeå.

Varför inte välja nya fönster med nya funktioner?

26 apr 2018

”Var din pappa glasmästare?” brukar man fråga någon som inte uppfattar att han eller hon står i vägen för någon annan. Vara glasmästare är ett gammalt hederligt yrke med sin egen yrkeskonst. Nu blir ju inte alla som utbildar sig till glasmästare någon konstnär. Och tur är väl det, annars skulle vi bli utan service när våra fönster går sönder. Det är ju en glasmästares uppgift att installera nya fönster om de gamla har gått sönder. Det är otroligt många nya funktioner på fönsterglas; såsom glas med solskydd, brandskyddsglas, bullerdämpande glas, värmeisolerande glas och säkerhets- och skyddsglas.

Nya fönster har nya karmar i integrerade material

Även fönsterkarmarna har nya och bättre funktioner. Vi har karmar som har integrerade aluminium- och träkarmar som skyddar mot väder och vind, men med trämaterial i karmarna för känslan av trä och ett klassiskt utseende. Sedan har vi fönsterbågar med andra funktioner, såsom vridbara bågar som underlättar vid fönsterputsning. Dessutom, på tal om fönsterputsning, finns det även numera fönsterglas som underlättar för smutsen att rinna bort. Något som behövs nära vi har fönsterglas som byggmaterial i hela fasader i de moderna byggnader vi ser idag.

Att butiker och affärer behöver inbrottsskyddande fönster är relativt givet. Då har de särskilda lamellglas som inte splittras utan hänger ihop även om de utsätts för skada utifrån. Det är glas som inte splittras även om det blir sprickor i glaset. Sedan finns det givetvis skottsäkra fönsterglas, men det är sällan vi behöver den typen av mycket dyra fönsterglas.

Vilka nya fönster önskar du dig till ditt hus?

När det kommer till att renovera hemma med nya fönster kan det vara en god idé att tänka igenom vilken typ av fönsterglas man önskar sig med tanke på det stora utbudet av fönsterglas med olika funktioner, om det nu finns fönster med funktioner som kan underlätta hanteringen, så gäller det utnyttja den typen av fönsterglas. Framför allt om man bor i någon av storstäder Stockholm, Göteborg, Malmö är det något lättare att få tag i glasmästare som kan erbjuda dessa olika fönster med speciella funktioner. Utbudet är större i storstäderna och man kanske vill välja en leverantör som har ett stort sortiment att välja ur. Bara i Stockholm finns det över 300 glasmästare, hur ska man hitta en bra glasmästare? Varför inte välja någon som är erfaren, som har arbetat med detta i över 30 år? Anlitar man en glasmästare med den kunskapen och erfarenheten vet man att både fönster och montering blir väl utförda. Läs mer här om en glasmästare i Stockholm.

Heltäckningsmattor och 70-talsinredning – skapade viral succé

20 apr 2018

Inför visning är det många som väljer att städa i flera timmar. Parkettgolvet ska glänsa, nybakade bullar ska skapa en härlig doft i hela lägenheten och allt ska vara perfekt för att köparna ska vilja köpa lägenheten. Andra väljer en hel annan väg – och får mängder av klick på Hemnet. 

I början av 2018 lades en bostad från Stockholm ut på Hemnet. En annons som blixtsnabbt skulle få mycket stor uppmärksamhet. Bilderna var nämligen allt annat är säljande, vilket annars är extremt vanligt vid lägenhetsförsäljningar i Stockholm. 

Är inredningsstilen från 1970-talet tillbaka?

En brun heltäckningsmatta skapade känsla av 70-tal och med en tjock-TV i samma bruna nyans som heltäckningsmattan ser det ut som att tiden stått stilla i minst trettio år. Däremot kunde man inte se större delen av mattan då det låg stora högar av tidningar överallt. På golvet, i fönstret, i fåtöljen och på bordet. Annonsen blev snabbt en viral succé. Detta inom flera olika kategorier. En del spred den på sociala media för att visa hur ovanligt det var med en ostädad lägenhet på Hemnet. Detta samtidigt som vissa inredningsintresserade kunde visa upp hur en klassisk 70-talslägenhet kan se ut i Stockholm idag. 

Fotografen hade helt enkelt blivit ombedd att ta bilder på lägenheten i ”befintligt skick”. Säljaren orkade eller ville inte försköna verkligheten. Ett val som uppenbarligen var lyckat för sällan har en lägenhet i Stockholm fått så stor uppmärksamhet både genom Expressen, andra tidningar samt inte minst via sociala media. Till mäklaren var det till och med vissa som kommenterade att säljare verkligen ”stylat” snyggt. Att man hittat en känsla att förmedla genom att matcha inredning med stil. Men det handlade inte om styling kommenterade mäklaren – utan att spegla verkligheten. 

Ärliga beskrivningar

Mäklarens beskrivningar säger en hel del. Vardagsrummet beskrevs exempelvis med ”Vardagsrummet har en mörk korthårig heltäckningsmatta och ljusa tapetserade väggar” och hallen med ”Mörk korthårig heltäckningsmatta och tapetserade väggar med mönster i hallen”

Mäklaren förstod även att de flesta intresserade köparna skulle göra om lägenheten rejält och nämnde det även i annonsen. Utöver behov av egen renovering väntade även stamrust under samma år. Men med priset på ca 2,7 miljoner och ett lysande läge i Vasastan får priset ändå anses vara billigt i förhållande till vad lägenheter i Stockholm kostar. De som kunde tänka sig ha heltäckningsmattor i de flesta rum, klassisk 70-tals tapet och 40 år gammal köksinredning kunde däremot se framemot ett riktigt ”billigt” kap. Är du intresserad av den nya trenden med heltäckningsmattor med både kort och lång lugg? Läs mer om var du kan köpa heltäckningsmattor i Stockholm på denna sajt.

Renovera billigt och miljövänligt

13 apr 2018

Är det dags att renovera hemma? Vill du renovera i modern tappning, eller vill du återställa ett äldre hus i dess form som huset en gång byggdes i och ta hänsyn till den tidsepok som det var tänkt att se ut, från början? Det som är bra  med att renovera i gammal stil, är att det både kan vara miljövänligt (man köper inte nytillverkade saker som slösar på energi) och det kan sänka kostnaderna för byggmaterialet samtidigt som det passar med stilen som huset en gång byggdes i.

Bra att slå två flugor i en smäll, eller hur? Det är enkelt att leta efter begagnade byggvaror på nätet. Googla byggmaterial begagnat och sedan ortsnamnet där du bor. Du kan även leta efter det på Blocket, till exempel. Vill du ha spegeldörrar, är det en relativt stor marknad som inget hellre vill än bli av med sina gamla spegeldörrar och som till och med har hakat av dem och inte använt dem på många år, vilket betyder att de är i ganska gott skick och dessutom vill de gamla ägarna inte ta något betalt, utan är glada över att slippa frakten av dem till soptippen.

Arbetskostnaden bruakr vara störst utgiften

Det som brukar höja kostnaderna för en renovering är arbetskostnaden, och det är något som är relativt svårt att sänka på något sätt, om man inte själv råkar vara händig och kan utföra de flesta tjänsterna på egen hand. Med ROT-avdraget kan du alltid sänka kostnaderna med så mycket som 30 procent, som max. I övrigt är det så gott som ingen idé att försöka pruta på de kostnaderna, eftersom billigast inte alltid är bäst, tvärtom. Och när det kommer till renoveringar i ens hem, vill man inte ha en slarvig och mindre nogräknad hantverkare. I värsta fall måste man ta in en annan hantverkare som gör om jobbet om de är illa utfört, och det vill man inte.

Anlita hantverkare med totalentreprenad

Den bästa hantverkare är den som kan erbjuda totalentreprenad, antingen så att alla hantverkarna arbetar på samma firma, och därför kan erbjuda alla olika typer av tjänster, eller som har bra kontakter med andra slags hantverkare och på det sättet kan erbjuda både VVS-montörer, elektriker, svetsare, borrare maskinister och så vidare.

Med möjligheten att dra av arbetskostnaden med så mycket som 30 procent sänker det även byggkostnaderna. Som tidigare sagt är inte alltid billigast bäst när det kommer till kostnader för hantverkare. Läs mer här om byggfirma i Stockholm.

← Äldre inlägg