Är du tveksam till att byggelement är lösningen för framtidens boende? Kommer vi bo i stora klossar? Det är en taskig inställning till en smart uppfinning.

Att bygga hus med byggelement kan verka lite tråkigt. Många får bilden av att husen blir som containrar, med vare sig personlighet eller karaktär. Men det stämmer inte – byggelement kan istället vara ett sätt att bygga mer hållbart i framtiden. Genom en smartare husproduktion kan boendet säkras för framtidens människor.

Byggsektorn står idag för en betydande del av världens utsläpp av växthusgaser. Byggelement är ett sätt att göra hus mer effektiva, både vid själva byggnationen och när de används. De olika sektionerna tillverkas på fabriker, som till exempel Flens Byggelement, och skickas färdiga att monteras till byggarbetsplatser i hela landet.

Med byggelement kan framtidens hus bli lite hur som helst

Genom att byggelementen tillverkas i en fabrik minimeras klimatpåverkan från själva bygget. Husen produceras helt enkelt mer effektivt när de byggs i sektioner. Kvalitetskontroller kan göras inomhus samtidigt som känsliga delar av väggar och tak inte blir utsatta för väder och vind. Detta kan spara tid vid tillverkningen.

Men blir inte husen tråkigare när de är monterade av byggelement? Kommer det att se ut som att vi bor i stora klossar? Det är verkligen ingen självklar sanning. Hur tråkiga eller trevliga husen blir beror ju helt på design och form. Allt är möjligt när byggelementen designas och sedan tillverkas. Framtidens hus kan bli precis hur som helst.

22 Jul 2023