En fråga som man alltid måste ta i beaktning då det kommer till byggnationer i Sverige gäller temperaturen. Vi bor i ett land där man å ena sidan ser en sommar som kan vara väldigt varm, men å andra sidan ser vi också en vinter där både snö och kalla minusgrader ryms. Projekt som överlappar årstiderna måste också ha en struktur som möjliggör arbete under både sommar och vinter. Det senare innebär att man på något sätt måste addera en extern värmekälla i form av byggvärme.

Byggvärme innebär att man exempelvis placerar en tank där man kan elda med pellets och via detta värma upp lokalerna där man arbetar. Det kan också handla om att man hyr en massa värmefläktar - eller där man använder sig av en lösning med hetvatten. Allt detta inkluderas i de olika lösningar vad gäller byggvärme och vilken metod som är bäst, det är alltid en fråga som rör byggets storlek, uppbyggnad samt vilket typ av material och vilken utrustning som ska användas.

Byggvärme - för material och personal

Säger man ordet byggvärme så tänker många att det endast handlar om att de som arbetar ska få en behagligare arbetsmiljö. Det är sant att byggvärme hjälper till i den frågan och där man, genom att slippa stå och frysa, också kan jobba på ett mer effektivt sätt. Det handlar emellertid också om andra saker.

Byggvärme används faktiskt primärt för att man ska kunna använda sig av material som exempelvis betong även under vintern. Genom värmen kan man få betongen att härda. Utan byggvärme så kan betongen dels frysa och därmed inte kunna användas - och dels så kan den också få stora problem att nå den fuktighet som krävs för att man ska kunna fortsätta med projektet.

Genom byggvärme så säkerställer man en effektiv arbetsgång där allt från material, maskiner, utrustning och personal ges rätt förutsättningar för att kunna ta projektet hela vägen från start till mål. Vintern behöver inte vara ett problem för att bygga, men det är definitivt en årstid som skapar större utmaningar.

2 Nov 2023