Det finns en oro kring kostnaden för nya fönster och att denna ska skena iväg och bli extremt hög. Med viss rätt finns det också fog för detta – men man måste även väga in att det går att sänka denna kostnad ganska rejält. De flesta som har denna oro över priset har nämligen enbart ett alternativ i sitt huvud och där man ser att fönster av trä är den enda lösningen. Kort sagt, äger du ett hus i Stockholm vars fönster är gjorda av trä så kommer du vid ett byte att välja detta alternativ utan att närmare undersöka de alternativ som trots allt finns. Som så många andra.

Fönster av trä är väldigt snygga, de är lätta att passa in på hus och vi i Sverige har av hävs genom åren använt oss av materialet i en stor utsträckning. Där har vi fördelarna och ser vi till minussidan så har vi just priset som en uppenbar minuspost gällande fönster av trä och denna i kombination med att träfönster kräver underhåll – ett årligt sådant – gör att vi anser att de andra alternativet (vi bortser från aluminiumfönster här) bör övervägas av fler husägare.

Vilket alternativ är då detta? Jo, fönster av plast. Här backar många husägare per automatik bakåt och rynkar pannan. Plast är inte ett speciellt populärt material och dessutom – då det gäller fönster – så har det ett väldigt dåligt rykte. Om detta kan vi säga att ryktet till viss del är välgrundat. Hade du för tjugo år sedan monterat fönster av plast till ditt hus i Stockholm så hade du förmodligen varit väldigt besviken och detta på grund av att vintern skulle påverkat ditt inomhusklimat negativt. Kort sagt; fönster av plast förr höll inte måttet och klarade inte av den hårda kyla som vi trots allt har i Sverige.

Fönster av plast klarar vår svenska vinter

Här har det dock hänt mycket: dagens plastfönster är anpassade efter vårt klimat – vi importerar inte dessa i samma omfattning – och du kommer att få ett behagligt klimat inomhus under lika lång tid som om du valt träfönster – men du skulle få detta utan att behöva hänge dig åt det årliga underhållet. Plastfönster räcker, som exempel på underhåll, att tvätta och för det väsentligt billigare priset så anser vi att man åtminstone ska sondera marknaden och det stora utbudet som finns.

Minus då – det finns väl alltid ett sådant? Ja, och gällande fönster av plast är detta rent utseendemässigt; platsfönster är tyvärr inte på långa vägar lika snygga som träfönster och har du ett hus i Stockholm som är byggt av trä så kommer du att få göra avkall på det rent estetiska.

13 Dec 2016