Elektricitet ska behandlas med respekt, det är nog de flesta av oss överens om. Att komma i kontakt med el och få en stöt från ett vanligt lamputtag kan i värsta fall leda till döden. I de allra flesta fall ska en elektriker anlitas, här i Stockholm går det ofta lätt och fort att hitta en bra behörig elektriker. Det finns dock vissa saker man har rätt att göra själv, förutsatt att man besitter de nödvändiga kunskaperna. Detta gäller de vardagliga sakerna som att byta ut en trasig lampa eller byta ut en trasig propp.

Tillåtet

Men det finns även lite klurigare saker som man har tillåtelse att göra själv. En av dem är att byta ut eluttag i lägenheten. Ett gammalt eluttag som börjat lossna lite från väggen och ser allmänt slitet ut är ingen ovanlig syn i svenska hem. Har man ett sådant uttag är det hög tid att byta ut det. Nya uttag får man lätt tag på i ett byggvaruhus eller hos en järnhandlare. De finns i alla möjliga utföranden, vill man ha ett gammaldags uttag som passar in i lägenhetens stil finns det gott om specialbutiker för eltillbehör som säkert har det du letar efter.

Det är viktigt att poängtera att om du känner dig det minsta osäker på vad du håller på med så ska du ta kontakt med en elektriker.

Stäng alltid av elen först

Oavsett vad du ska göra för elarbete ska du alltid börja med att dra ut den berörda proppen eller stänga av strömmen helt. Har du smältproppar drar du den berörda proppen rakt ut, har du säkringar stänger du av rätt säkring genom att flippa den nedåt. Kontrollera att rätt uttag har berörts genom att testa lampor eller annat som är inkopplade i det berörda rummet.

Så här gör du

Börja som sagt med att slå av strömmen. Skruva sedan av det yttre locket från det gamla uttaget och avlägsna det. Skruva sedan motsols loss klorna och fästringen så att dosan blir lös. Lossa jordkabeln, fasen och nolledaren, eller nollan Fasen och nollan sitter fast med symmetriska skruvar nära mitten av dosan, fasen till vänster, markerad med ett L; nollan till höger markerad med ett N, och jordkabeln sitter vid sidan av. Var noga med att notera färgerna på kablarna och var de satt. Ta bort den gamla dosan. Det kan vara bra att tvinna trådarna i kablarna så att de sitter ihop bättre innan du skruvar fast dem i den nya dosan.

Ta det nya uttaget och avlägsna det yttre locket så att dosan frigörs. Kolla på förpackningen var jordkabeln, fasen och nolledaren ska sitta och skruva fast dem. Vrid dosan några varv så att trådarna  tajtas till lite och skruva sedan fast dosan i hålet. Därefter skruvar du fast ytterhöljet i dosan. Klart!

28 Oct 2017