Lider du av fukt i ditt hus? Då kan det vara dags att se över din dränering. Utan en korrekt utförd dränering av ditt hus kan dyra fuktskador uppstå. Hur fixar du problemet?

Har du problem med fukt i ditt hus kan det vara så att du bör se över din dränering. Du kan själv titta efter tecken på var fukten kommer från. Oftast kommer fukten från källaren och då är det en god idé att gå till botten med problemet. För om du låter fukten ta över huset så kommer det inte bara att sprida sig en unken lukt utan i slutändan medföra problem med mögel. Mögel växer då det finns fukt och näring att livnära sig på. Förutom att mögel uppstår i källaren så kan det börja växa på de platser som har något form av drag som exempelvis uppe på vinden. Har det börjat växa mögel i huset så sprids det mögelsporer i inomhusluften. Dessa sporer kan medföra lungproblem, och lider du eller någon i din familj av astma så är det extra viktigt att hålla borta mögel från ditt hus.

Olika typer av mark

När det är dags för att bygga ett nytt hus så bör du ha koll på hur vattennivåerna är i marken du ska bygga på. Givetvis så skiljer sig nivåerna beroende på årstid och mängd nederbörd. Men också marken i sig har en varierande vattennivå för det kan finns vattenkällor som leder vatten mot ditt hus. Så innan det är dags att utföra en dränering så undersök först vattennivåerna. Hur mycket vatten det är i marken kan man se när man börjar att gräva i det området man ska bygga sitt hus på. Om det är så att du har en vattenrik mark så är ditt hus extra utsatt och det krävs en korrekt dränering för att hålla borta vattnet.

Vatten från både mark och himmel

Vad är egentligen dränering? Kort och gott kan man säga att det är de åtgärder man gör för att leda bort vatten från bostaden för att undvika fuktskador. Vattnet som dräneras bort kommer från både nederbörd och från vattenkällor i marken. En dränering utförs i marken runt bostaden med hjälp av ett speciellt dräneringsmaterial. Men även stuprör och hängrännor är en slags dränering då de transporterar bort nederbörd som också kan skapa fuktskador. Se till att skydda ditt hus och dig själv mot fuktskador genom en väl utförd dränering. Läs gärna mer på: https://www.dräneringdalarna.nu

5 Feb 2020