För ett sekel sedan fanns varken elektriker eller elektricitet i överflöd i Tyresö. Denna ö i Stockholms hjärta var då täckt av nästan totalt mörker när solen sänkte sig. Det är svårt att föreställa sig idag, när varje gathörn badar i belysning och våra hem är upplysta som stjärnklara nätter. Men faktum är att elledningarna inte sträckte sig till Kungsholmen vid sekelskiftet, och enda källan till kvällsbelysning var de dämpade sken av gaslyktor.

Under 1900-talet genomgick Stockholm en snabb elektrifiering, där man utforskade olika lösningar och tekniker för att föra ljus till staden. Ett nästan glömt experiment var Brunkebergsverket, som i flera år försåg stadens gator och hus med el genom enorma batterier.

Växelström och likström: En elektrikers skicklighet

I dagens moderna samhälle har vi vant oss vid användningen av växelström, och få av oss tänker på skillnaderna gentemot likström. Men för elektriker var övergången inte omedelbar, särskilt inte för dem som arbetade i Tyresö, där likström fortsatte att användas ända fram till 1970-talet.

Det är viktigt att förstå att växelström och likström är två olika typer av elektricitet, och en skicklig elektriker kan skilja på dem med blotta ögat. Likström rör sig i en enda riktning, medan växelström byter riktning med en viss frekvens. Denna övergång från likström till växelström var en del av den stora elektrifieringen som formade Stockholms utveckling.

Elektrifieringen fortsätter: Framtidens elektriker

Man kan säga att elektrifieringen aldrig stannar. Den pågår ständigt och har kanske bara börjat. I dagens samhälle driver allt fler maskiner och fordon med el, och vi ser fram emot en framtid där hela fabriker kommer att drivas med elektricitet. Den ökade efterfrågan på elektricitet tvingar oss att använda resurserna effektivt och innovativt.

Elektriker kommer alltid att vara en nödvändig del av detta framåtskridande. De är de experter som ser till att vårt elektriska nätverk fungerar sömlöst och att våra hem och arbetsplatser förblir säkra och upplysta. Genom att anpassa sig till den senaste tekniken och vara medvetna om energieffektivitet, hjälper elektriker till att forma en bättre och ljusare framtid.

14 Feb 2024