Det kommer alltid att förekomma fuskjobb och det handlar om att förebygga dessa så gott det bara går. Därför har vi i Sverige vissa regler som man måste förhålla sig till då man ska genomföra en nybyggnation, en tillbyggnad eller någon annan sorts byggnation. Först och främst så handlar det här om att man som första steg ansöker om ett bygglov och detta skickas till Boverket som därefter bestämmer huruvida bygget i fråga ska tillåtas eller inte. Som steg nummer två så upprättar man som byggherre därefter – vid ett jakande svar från Boverket – en kontakt med en kontrollansvarig som kommer och går igenom byggets framtida uppförande. Ska du exempelvis här bygga ett hus i Stockholm så kommer du att anlita en kontrollansvarig som först och främst upprättar en kontrollplan som sedan måste följas till punkt och pricka.

Du som byggherre och den kontrollansvarig som du anlitat kommer sedan att – genom regelbundna kontakter – kontrollera att den firma du anlitat verkligen följer kontrollplanen i fråga. Det handlar i stort om att säkerheten, husets framtida skick och att regler tillämpas. Detta sätt har visat sig effektivt mot fuskjobb och även om det fortfarande slinker igenom enstaka falla så har dessa begränsats rejält sedan man började tillämpa regeln om en kontrollansvarig vid varje byggnation. Det som fortfarande kan vara en svårighet – en liten sådan – är att verkligen se till att en kontrollansvarig är obunden och opartisk.

Det finns fall i Stockholm där det i efterhand visat sig att en kontrollansvarig haft personliga band till byggherren – svåger-, nära vänner och annan relation – och därför har låtit felaktiga byggen fortgå; trots att kontrollplanen inte följts och tillämpats. Här ska man dock som sagt veta att detta är undantag som bekräftar regeln – systemet fungerar i det stora hela bra och detta över hela Sverige och inte bara i Stockholm.

Här hittar du en kontrollansvarig i Stockholm

Om du skulle vara i behov av en kontrollansvarig så är detta något som du kommer att hitta på samma ställe som där du sökte ditt bygglov – nämligen hos Boverket och på deras hemsida. Där har man listat alla certifierade kontrollansvariga och detta är också den lättaste vägen att gå. I övrigt kan du även hitta en kontrollansvarig på exempelvis Sitac – en av ackrediterade certifieringorganisationens hemsida.

Det du ska komma ihåg här är att en kontrollansvarig och du som byggherre kommer att ha mycket kontakt med varandra och att du inte ska göra ett av de vanligaste misstagen som sker vid byggen – det vill säga; se inte en kontrollansvarig som en fiende utan en som hjälper dig att få ditt bygge så bra som möjligt. Många byggherrar ser sin kontrollansvarige som någon som står i vägen för sitt projekt, men man ska istället se det precis tvärtom.

En byggansvarig kommer att hjälpa dig, komma med råd och verkligen få allt som rör din byggnation att bli så bra och säker som det bara går.

Om du vill komma i kontakt med en kontrollansvarig i Stockholm kan du klicka här.

 

8 Sep 2017