Hur mår egentligen ditt hus? Många bor i bostäder som är fulla av dolda faror och dold problematik. Det man inte ser kan heller inte åtgärdas. Radon är ett typiskt exempel på när en fara varken syns, luktar eller lämnar några övriga ledtrådar. Idag så räknar man radon som den näst största orsaken till lungcancer - och att det samtidigt finns ungefär 250.000 hus i Sverige som har för höga halter inomhus. En radonsanering ger friskare hus.

Gränsvärdet för radon ligger på 200 Bq/m3 och allt över detta är att anse som farligt. Radon syns inte och det lämnar inga dofter. Detta i kombination med att det handlar om lång tid innan konsekvenser syns skapar stora hälsoproblem på längre sikt. Rent krasst kan man som familj ha levt i en bostad i säkerligen 20 år innan någon drabbas. Det handlar om tickande bomber.

Lyckligtvis så kan man idag komma till bukt med denna problematik och där man genom en radonsanering kan sänka halterna av radon till en godkänd nivå. En radonsanering ska alltid utföras av att ett kunnigt och auktoriserat företag som använder sig av rätt metodik och som vidtar rätt åtgärder. Detta av den anledningen att man först och främst måste klargöra varifrån radonkällan härstammar, vilken omfattning det handlar om och där man därefter vidtar de åtgärder som krävs.

Markradon och radon i blåbetong

Det vanliga är att radon kommer från marken. Radonet tar sig in under grunden och når luften inomhus. Åtgärderna här är att man ofta tätar till håligheter i grunden och där man samtidigt kompletterar detta med radonsug eller en radonbrunn. En effektiv metod som kan ta lite olika tid beroende på hur pass omfattande insläpp av radon som finns.

Det kan även finnas radon i byggmaterial och då primärt i blåbetong. Blåbetong användes förr och det gör att äldre hus ofta är drabbade. Har du ett hus som är byggt mellan 1930-1980 så bör du undersöka om blåbetong har använts. Om så är fallet så är det dags att agera. Vid en radonsanering med blåbetong som källa så krävs det ofta att man ändrar - utökar - ventilationen. Genom att dubbla på insläppet av friskt, cirkulerande luft så kan man halvera halterna av radon. En bra metod.

Den tredje anledningen till radon i hem handlar om vattenburen sådan. Det är ovanligare och drabbar ofta de som borrat efter en egen brunn. Har du det så bör du också undersöka och säkerställa att vattnet inte avger radon.

Radonbidrag kan ges vid en radonsanering

Sverige har återigen börjat ta krafttag mot radon. Fram till 2014 så hade vi möjlighet att ansöka om radonbidrag inför en radonsanering. Detta bidrag slopades under en period, men är numera möjligt att åter ansöka om. Det viktiga är att man söker om detta innan man anlitar ett företag för en radonsanering. Man kan alltså inte göra det retroaktivt. Bidragets storlek ligger på maximalt 50% av 25.000 kronor.

Vi försöker inte skrämma upp någon eller måla fan på väggen genom den här texten. Det viktigaste är att man är medveten om att det kan finnas radon i det egna hemmet och att detta både kan upptäckas - genom en undersökning - och åtgärdas genom en radonsanering. Det första steget är att kontakta ett företag för en undersökning i syfte att säkerställa att man inte lever i ett hus som på sikt kan leda till sjukdomar. Vi tipsar att läsa mer om radonsanering på denna hemsida: https://www.radonsanering.se/

24 Jun 2020