Klart står att kraven på ett enskilt avlopp blivit hårdare. Tidigare har fastighetsägare med villor - eller exempelvis sommarstugor - kunnat ta saken med lite av en klackspark. Bristande kontroller från Miljönämnden i kombination med ganska otydliga regler har gjort att ett enskilt avlopp kunnat se väldigt konstigt ut - och att förorenat vatten kunnat nå exempelvis vattendrag i området.

Det handlar emellertid om en klar förbättring av detta. Numera så finns högre krav vad gäller ett enskilt avlopp, men hur kraven i fråga ser ut är tyvärr inte lätt att svara på. Detta då det ser annorlunda ut beroende på var i Sverige man bor.

Det första rådet vi kan ge dig är således följande: kontakta miljönämnden i din kommun och ta reda på vilka krav de ställer vad gäller enskilt avlopp. Om du skulle ta den andra vägen - gräva, förbereda och planera för ett enskilt avlopp som sedan döms ut så handlar det om ganska stora, och väldigt onödiga, kostnader. Det som avgör kring vilket typ av enskilt avlopp du ska välja handlar om flera olika faktorer. Dels så måste det anpassas efter hur dina förutsättningar ser ut. Hur ser tomten ut och vilken typ av mark handlar det om? Var kan det enskilda avloppet placeras för att inte göra skada på närliggande natur?

Hur ser dina behov ut?

Dels så handlar det även om platsen. Vissa platser och vissa områden är, helt enkelt, känsligare än andra och valet av enskilt avlopp ska även baseras på detta. Som en annan faktor så kommer även dina behov att spela roll. En sommarstuga kommer att ha mindre krav på exempelvis storleken än vad en renodlad villa för året-runt-boende har.

Ett råd är att du kontaktar en konsult som kan titta närmare på ditt ärende och hjälpa dig med att ta fram en lösning som passar dig, dina behov och som ligger i linje med de geotekniska utmaningar som finns på din tomt. Detta brukar även ge en enklare väg fram till ett tillstånd från miljönämnden.

Markarbete - välj rätt företag för enskilt avlopp

Planeringen är en sak, utförandet en helt annan. Men, vikten av professionalism är lika stor oavsett om det handlar om att ta fram rätt lösning för ett enskilt avlopp eller om att gräva för att få lösningen på plats. Här måste du ta dig tiden för att hitta en seriös, kunnig och erfaren partner inom exempelvis mark, grävning och annan entreprenad. Var noga med referenser och var noga med att inte stirra dig blind på det lägsta priset. Hur markarbetet utförs är en avgörande faktor för hur ditt enskilda avlopp fungerar i framtiden.

17 Jun 2022