Som med alla renoverinrelining, rörmokaregsingrepp så finns även risker med relining. Här samlas några av de tydligaste riskerna.

Bisfenol A

Ett tag användes material, vid relining, som innehöll Bisfenol A. Det visade sig att risken fanns att materialet kunde läcka ut i det vatten som leddes i rören. Det slutade med att både Svenskt vatten samt Sveriges Byggindustrier avrådde att man valde material med Bisfenol A.

Kräver god kunskap

En del hävdar att riskerna för byggfel vid relining är större än vid klassisk stamrust. Detta eftersom det vid relining krävs mycket goda kunskaper inom både material, teknik och arbetsmoment. Man kan därmed säga att det är ”lättare att göra fel”. Det handlar därmed inte om själva tekniken bakom relining utan den mänskliga faktorn. Samtidigt kan man se den mänskliga faktorn som en fara oavsett vilket hantverksyrke som utförs.

Upptäcker inte dold fukt

När relining genomförs sker enbart renovering på befintliga rör. Man behöver inte riva väggarna som rören sitter i utan utför renoveringen direkt i rören. Men det innebär även att man inte ser eventuell dold fukt i väggarna och golven.

Om en klassisk rotrust genomförs kommer väggarna att rivas och man är därmed säker på att allt är uppdaterat och håller hög kvalité. Kortfattat kan man alltså hävda att dold fukt inte upptäcks lika lätt vid relining. Men även här bör metoden delvis försvaras.

Relining är inte en metod som ska användas i det fall större delar av bostaden är gammal och behöver renoveras. Behöver renovering ske i våtrum, elektricitet och annat är det bättre att göra detta i samband med en rotrust och därmed även byta rören på samma gång.

Svårt att besiktiga

Efter att ett företag genomfört relining är det alltid svårt för konsumenten att besikta och se resultatet. Man får helt enkelt lita på att hantverkarna har gjort ett gott jobb. Önskar man besikta får man köpa in en extern besiktningsman som gör rörfilmning och utifrån det ger en åsikt i frågan. Därmed kan det alltså tillkomma en extrakostnad för kontrollen.

Men detta problem finns alltid när arbeten sker bakom väggar och golv. Skulle man istället välja en rotrust så skulle samma problem uppstå. Hur vet du att rördragningarna bakom väggen skett på ett korrekt sätt? Hur vet du att fuktspärrarna är applicerade enligt gällande riktlinjer? Även här krävs det alltså en extern besiktningsman om man vill vara 100 procent säker på att arbetet verkligen utförts på ett korrekt sätt.

Behöver du veta mer om relining och dess risker. Här hittar du vidare information: www.relinings.se

13 Sep 2018