Fönstren är husets ögon och är det som ger fastigheten dess karaktär. Ofta kan man se på fönstren när huset är byggt, förutsatt att de inte bytts och ersatts av modernare från en annan epok.

Fönstren är speciellt viktiga för oss med mörka årstider och korta dagar på vintern. De släpper in ljus och frisk luft i våra bostäder. I ett gammalt hus kan ett originalfönster ha ett kulturhistoriskt värde. Därför måste man veta vad man gör då man bygger om, renoverar och energiförbättrar. Under 1970-talets energikris var det många gamla vackra byggnader som fick sina fönster utbytta. In sattes ofta klumpiga fönster utan hänsyn till huset ursprungskaraktär. Fönstren var dessutom bara gjorda för att hålla i ett visst antal år. Slit och släng mentalitet var det som gällde då.

Man bör så långt det är möjligt välja fönster från samma tidsepok

Idag är det allt fler som försöker återställa dessa hus och återge dem deras ursprungskaraktär. Att återställa fasaden höjer dessutom fastighetens värde rejält. Det kan kosta en hel del att byta fönster då det i gamla hus inte finns några standardmått och man kanske måste specialbeställa. Viktigt är också att välja fönster av bra virke så att de sen inte måste bytas förrän efter många hundra år. Och vet man inte hur fönstren såg ut från början brukar man kunna hitta detta hos Stadsbyggnadskontoret. Ett småspröjsat fönster till en trettiotalsfasad blir nämligen lika fel som ett enluftsfönster i ett hus från början av nittonhundratalet. Men det finns även kunniga hantverkare som är specialister på att byta och tillverka fönster och de kan lätt bedöma vilken typ av fönster som passar huset bäst. De har stor kunskap och kan även ge goda råd om färgsättning och glas.

Bra fönster håller även kyla, hetta och buller ute

Ofta så byter man också fönster för att spara energi eller för att håller störande buller ute. Har man många fönster i söderläge kanske man även ska tänka på att välja glas som håller värmen ute så att inomhusklimatet blir behagligt. Idag finns det även fönster som inte behöver putsas utan som är självrengörande. Både estetiska och energisnåla fönster höjer värdet på bostaden. Oavsett om anledningen är energi, estetik eller ålder så måste man först se vilka fönster som passar till byggnaden. För visst är det fel då fönster sticker ut? Vi rekommenderar att besöka denna sajt: https://www.fönsterbytenstockholm.se

16 Mar 2020