Visste du att om man har dåliga fönster, kan så mycket som en fjärdedel av inomhusvärmen gå upp i rök då den sipprar ut genom fönster och dörrar? Sitter man nära ett fönster som inte är bra och som bör bytas ut, märker man ibland ett vinddrag från fönstret. Man kan till och med känna hur det kommer kall luft från fönstret. Så är det verkligen värt pengarna, att låta inomhusvärmen komma till spillo genom att låta den gå ut genom fönstret? Om inte bör man låta ett företag göra ett fönsterbyte hemma.

Vi bör ju göra allt vi bara kan för att spara på energin, och sluta slösa på den. Någon har sagt att vi använder energi som om vi hade 4 jordglober var, i Sverige. Slösar vi så mycket energi bör vi alla byta till miljövänlig energi och sådan energi som är förnybar. Det finns ju många saker som var och en kan göra när det kommer till miljön.

Cykla till och från jobbet

Om vi alla skulle lämna bilen hemma och cykla till och från jobbet, skulle bespara var femte svensk de sjukdomar som man relaterar till bilavgaser och andningsbesvär. Ungefär 20 procent av dem som insjuknar i någon dödlig sjukdom, dör av andningssvårigheter och astma. Skulle ALLA bärja cykla, skulle det rädda livet på dem som insjuknar i denna typ av sjukdomar.

Lämna bilen kvar hemma på semestern

Vi kan lämna bilen hemma och resa med tåget i stället på semestern. Och ska vi resa riktigt långt, kan vi betala mer och bidra till de resurser som det krävs för att återställa miljön och inte bara smutsa ner och förorena jorden.

Byta till bergvärme och solceller

Uppvärmningskostnaderna är den största kostnaden när man äger en villa (förutom bolån). Därför bör man välja en energikälla som inte tär på jordens resurser, såsom bergvärme eller värme som alstras från solenergin.

Installera riktiga energifönster

Är man ekonomisk och milijövänlig – och dessa saker går ihop – så låter man installera energifönster. Då får man väl isolerade fönster som inte släpper ut all inomhusvärme till kråkorna. De är fönster som behåller den goda inomhusvärmen och stänger ute den kalla luften. Läs mer här om fönsterbyte.

Man kan, om man är riktgit nogrann, passa på att installera nya ventiler, då ventilerna släpper ut en tredjedel av värmen som sipprar ut ur huset. Då bör man välja ventiler som har automatiserade ventiler och som värmer upp inomhusluften när den sugs in. På så sätt förlorar man inte värme när luften cirkulerar utifrån in och inifrån ut.

1 Oct 2018