Ett allt större problem har kunnat skönjas i Sverige under senare år. Ett problem som rör de hemmabyggen och de projekt som privatpersoner utför i sina egna hem. Först och främst ska man här tillägga att det i grund och botten är en sund inställning att vilja göra något i syfte att förbättra eller försköna sina hem.

Med detta sagt så ska man även tillägga att det är svårt att renovera och att alla inte har samma färdigheter; detta i kombination med att många överskattar sin egen förmåga samtidigt som de underskattar hur lång tid och hur krävande vissa projekt är således den primära anledningen till de uppkomna problemen.

Hur det här kan komma att visa sig beror helt på vad som genomförts; vissa problem är enklare att korrigera medan andra kanske helt måste göras om. En del problem och fel som man märker av i dagsläget har också flera år på nacken och kan därför vara väldigt svåra att komma till bukt med – av flera olika anledningar. Har du exempelvis köpt en lägenhet i Göteborg där den tidigare ägaren har genomfört en badrumsrenovering så kan de problem som fusk med detta komma att visa sig först efter några år – och då är de sällan billiga att korrigera samt att det även kan vara svårt att visa upp att problemet kommit från den du köpt bostaden av.

Just vid en badrumsrenovering gäller det att vara extra uppmärksam som köpare; har en sådan skett i den bostad du funderar på att köpa – se då till att ta reda på vem som genomfört den, vilket företag som anlitat då det dragits vatten och el. Där har vi nämligen en väldigt viktig punkt; vid en badrumsrenovering så måste man nämligen ha behörighet för att dra vatten och el och om den förre ägaren till bostaden i Göteborg vi hade som exempel inte kan visa vilka som gjort detta; ja, då ska man också avstå från att köpa.

Ser man till hur ett fuskjobb med målning, med brädfodring eller montering av skåp kan påverka så är detta marginellt och något som du kan korrigera på egen hand. Ser man däremot till kostnaden för en vattenskada i samband med en badrumsrenovering – ja, då förstår man också vart vi vill komma.

Använd extern hjälp

Vi kan vända på detta och säga att det är du som ska genomföra en badrumsrenovering i Göteborg och vad du ska tänka på i samband med denna. Du ska inom kort sälja din bostad och vill vid denna affär ha ryggen fri; din renovering måste således ske perfekt.

Här finns det egentligen bara en lösning: anlita proffs. Eftersom du ändå måste anlita en elektriker samt en vvs-montör så är det lika bra att ta extern hjälp för hela uppdraget; du får – helt enkelt – bita i det sura äpplet och betala lite mer pengar för ett jobb ska bli så bra – och säkert! – som möjligt.

Se det som en ren investering. Den badrumsrenovering du utför kommer att generera mycket pengar den dagen du säljer bostaden i Göteborg och dessutom kan du vara trygg med att den som köper inte ringer en vacker dag och vill ha retroaktiv ersättning för en uppkommen vattenskada.

28 Jul 2017