Inför ett byggprojekt behöver marken undersökas innan arbetet kan påbörjas. Detta görs genom att man utreder jord-, berg- och grundvattenförhållandena med geotekniska undersökningar.

Har du investerat i en tomt som du vill bygga på kan marken behöva undersökas ordentligt först. Har tomten inte varit bebyggd innan är sådant som jord-, berg- och grundvattenförhållanden okända och då behöver man fastställa dessa. Detta gör man till exempel för att se om det finns några risker för ett bygge på marken, såsom ras och jordskred. Inför installation av brunn behöver man kontrollera vattenförsörjningen så att byggnaden inte riskerar att lida brist på vatten.

Geotekniska undersökningar är ofta omfattande eftersom man vill säkerställa att marken är lämplig för bygge och kunna planera för skyddsåtgärder i de fall det finns risker. Sådana undersökningar ger en bra grund för planeringen av bygget.

Se till att geotekniska undersökningar görs innan du börjar bygga

Har du planerat för ett bygge vill du säkerligen komma igång så snart som möjligt, men för att undvika problem i framtiden bör du alltså stanna upp ett tag och låta marken undersökas ordentligt av geotekniker. Geoteknikerna kan även hjälpa till med annat som du kan vara i behov av såsom brunnsborrning och borrning inför dragning av rör och kablar.

För att planera inför geotekniska undersökningar och förenkla, kan du på förhand försöka få fram kartor över området, flygfoton samt andra dokument gällande tomten. Även uppgifter om eventuella kablar, ledningar och andra anläggningar under jord underlättar inför undersökningarna.

6 Mar 2022