Att planera för växter och grönska bör vara en självklar del i planeringen kring en innergårdsrenovering. Särskilt viktigt kan det kännas i större städer som till exempel Stockholm, där asfalt och betong annars dominerar stadsbilden i mycket hög grad. För den som bor i Stockholm eller centralt i en annan större stad kan en vacker och grönskande innergård bli en avslappnande oas att komma hem till. I den här texten ger vi konkreta tips på hur du kan planera för grönskan inför en kommande innergårdsrenovering.

Skissa upp dina idéer

En bra början är att göra en skiss. Det blir då betydligt lättare att göra allt i rätt ordning, samtidigt som du blir mer tids- och kostnadseffektiv. Med en bra och utförlig skiss kommer du att ha lättare för att välja rätt växter när det väl är dags att handla in dem.

Om du ansvarar för en innergård i en bostadsrättsförening är det säkerligen många olika gruppers behov som ska mötas. Barnfamiljen vill säkerligen ha lekytor, medan äldre i huset kanske vill ha mer lugn och ro. När du ska göra en innergårdsrenovering har du chansen att försöka balansera alla gruppers behov så gott det går. Oavsett vad du planerar att utföra med din innergårdsrenovering är en skiss en bra början. Rita in gångstråk, rabatter, träd och eventuella odlingar.

Grönska som insynsskydd och inramning

Att ha stora och täckande buskar kan fylla flera funktioner på en och samma gång. För det första kan det lukta gott och vara vackert och se på, för det andra kan det skapa en fin inramning för innergården och för det tredje kan det fungera utmärkt som insynsskydd – allt detta samtidigt. Valet av växter blir därmed viktigt om dessa ska fylla alla funktioner. Spaljéer, skärmskydd och flätad pil (där vissa kan beklädas med grönska) är alla utmärkta alternativ som kan övervägas under en innergårdsrenovering.

Kompromissa inte med funktion

Som tidigare nämnt är det en viss balansgång med att renovera en innergård, eller bygga en från första början. Om det bor många barnfamiljer i fastigheterna bör lekytorna inte förglömmas – utan snarare prioriteras. Särskilt viktigt kan det vara i större städer som Stockholm, där lek ute på gatan inte är säkert. Det här gäller givetvis inte bara i Stockholm, utan i många andra städer i landet. Att ta bort lekytorna till förmån för grönska, för att det ser bättre ut, är att bädda för missnöje. Försök istället att anpassa växterna efter hur innergården faktiskt ska användas.

Läs mer om hur du kan få en trivsam och snygg innergård här.

10 Nov 2017