Ett stenhus i Stockholm är uppfört i ett gediget och stabilt material. Men kan det krävas en håltagning för att kunna förändra fasaden inför en utbyggnad.

Inom byggnation och renovering finns det åtgärder som är mer eller mindre enkla att utföra. Ett stenhus är byggt av ett material som är isolerande och stabilt. Men samtidigt är det ett material som är lite mer utmanande att arbeta med när det handlar om håltagning.

Att ta fram en såg eller en slägga och göra hål i fasaden är inte något som rekommenderas för ett stenhus. Det kan göra att större delar av fasaden går sönder. Eller att det blir sprickor i fasad eller puts. Därför är det klokt att anlita en firma som arbetar med håltagning i Stockholm. Proffs som har rätt kunskap och utrustning för att göra jobbet på ett korrekt sätt.

Noggrann planering inför håltagning

Inför en håltagning är det viktigt att planera noggrant så att resultatet blir det önskade. Därför finns det specialister på håltagning i Stockholm som går att anlita. Men före det sker kan det också vara en idé att även kontakta en arkitekt samt bygglovsenheten på orten. Beroende på vad som ska göras så kan det krävas ett bygglov innan arbetet drar igång.

Med hjälp av alla dessa yrkesgrupper går det att få till en förändring på fasaden som utförs korrekt. Och som kommer att tillföra huset de funktioner, eller den känsla, som du som fastighetsägare önskar dig, utan att behöva göra om åtgärden flera gånger.

13 May 2023