Alla som arbetar med asbest måste bära särskild skyddsutrustning. Asbesten är som farligast när man hanterar den. Men att bara ha asbest i sitt hus, är också farligt, eftersom det handlar om mycket små partiklar som är farliga att andas in. I det långa loppet kan det tyvärr ge andningssvårigheter. Gör man inget åt asbesten kan man också  få cancer, så att avlägsna asbesten är mycket viktigt.

På sin tid, när man använde asbest i byggmaterial, ansåg man att det var bra att isolera med. Ofta använde man det som brandskyddsmaterial i tak, i källare och eventueltl i garage. Asbesten är sex olika mineraler, som finns i naturen. Det finns olika sorters asbest, vit, blå och brun. Det är den blå asbesten som är värst, men som tur är använde man inte den så ofta. Den vita och bruna är också farlig. Därför omges de som arbetar med asbest av många säkerhetsföreskrifter om hur man ska hantera det och vilket skydd de bör ha som arbetar med det.

Så gör de

Först bör du leta rätt på en sanerade som arbetar med asbest. Bor du till exempel i Stockholm kan du leta på nätet och googla asbestsanering Stockholm. Annars skriver du asbestsanering och så namnet på den ort där du bor. Då kan du sedan ta kontakt med de företag som google föreslår åt dig. Be om offerter, är det bästa som en första kontakt. Då vet du ungefär hur mycket det kommer att kosta. Sedan kan du även be om referenser. När du väl har bestämt dig för ett företag kan du boka in ett första möte med dem. Då berättar de vad de gör.

Så här gör ett företag i Stockholm

Det är mycket viktigt att de arbetar enligt de föreskrifter som Arbetsmiljöverket har satt för denna typ av arbeten. Först bör de spärra av det utsatta området och sätta upp säkerhets- och luftslussar, för att skydda dem som bor i huset. När det är gjort går de in  och river i det gamla materialet. De bör också själva ha en särskild utrustning för arbetet, som till exempel P3-filter i sina ansiktsmasker. De bör även ha särskilda filter som fångar upp partiklarna i sin dammsugare och luftrenare. Sedan ska allt våttorkas noga innan de lämnar saneringszonerna och se till att få en ordentlig efterventilation. De bör också ta hand om allt avfall och transportera det till rätt sorts deponering. Lär mer om asbestsanering i Stockholm på: http://www.asbestsaneringstockholm.nu.

Renovera efteråt med bra material

Efter det bör du få en renovering av området med rätt sorts material. Ofta kan asbest finnas i gamla eternitplattor, i kakelfogningar, i isoleringsmaterial i väggar och golv, som svartlim mellan betong och till exempel golvmattor. Det kan även förekomma som armerad plast, i frånluftkanaler, som brandskydd i tak, källare eller i garage. Det kan också finnas i gamla golvplattor och golvmaterial. Så det är allra bäst att sanera allt det, där du misstänker att det finns. Du kan också rådfråga ett företag som arbetar med asbestsanering. De lär veta var du kan hitta asbesten i ditt hem.

Du kan göra avdrag av arbetet

Med hjälp av ROT-avdraget kan du dra av som mest 25 procent av arbetskostnaderna, men inte mer än 50.000 kronor per år och per person. Ju fler som äger huset, desto större avdrag kan man göra. Då kan nämligen var och en dra av arbetskostnaderna. Dock inte eventuellt arbetsmaterial, inte heller resor till och från ditt hus.

5 Mar 2018