Redan under medeltiden började man använda sig av hissar – drivna med handkraft – för att få verktyg, material och människor på plats till högre belägna områden. hissen som idé är således inte något nytt påfund; det handlar om ett hjälpmedel som funnit under en lång, lång tid. Ser man till hur vissa i Stockholm resonerar så kan man dock tro att hissar är någonting helt nytt och någonting som ska anses som ren lyx. 

Läser du en bostadsannons så trycker man ofta på det faktum att det finns hissar i fastigheten. Vi menar att detta inte borde behövas - vi anser att hissar egentligen borde vara standard i alla fastigheter i Stockholm. Även i äldre sådana. 

Det går ofta att bygga hissar i Stockholm, även i äldre fastigheter och det är också där som de verkligen kan behövas. Detta då just sådana – här generaliserar vi lite – ofta har äldre personer boende i lägenheterna: personer som kan upplever svårigheter att ta sig uppför långa trappor och vars vardag alltså kan bli lidande om hissar inte finns. 

Är hissar på väg att bli standard i Stockholm?

Då man förr kanske såg hissar som lite av en lyx så är det idag mer av standard. Bygger man en fastighet i Stockholm idag s är inte frågan om man ska bygga hiss – frågan är hur många hissar som behövs. Det finns några detaljer som visar på att behovet kring hissar gjort hjälpmedlet till mer standardiserat och vi tänkte räkna upp några av dessa här: 

  • Postgången: Beställer du hemkörning av möbler, vitvaror eller andra saker så kräver företaget ofta hiss för att leverera produkten in i bostaden. Annars placeras den nere i trapphuset och där du får lösa resten av problemet.
  • Högre byggnader. Stockholm har redan nu börjat inse värdet av att bygga på höjden - någots om kommer att ske än mer frekvent i framtiden. Högre byggnader kräver bättre hissar; fler och snabbare sådana.
  • Enklare vardag. har man hissar så underlättas vardagen radikalt. En familj med små barn kan handla, bära tunga kassar och dra barnvagnar – men ändå ta sig till sin lägenhet. Finns inte hissar, ja, då blir det mer problematiskt. 

Skräddarsy era hissar

Det fina är att även befintliga hissar kan anpassas och på ett bättre sätt fylla våra behov. Det går att bygga ut en hiss, det går att byta ut en äldre modell mot en modernare sådan och det går att få en säkrare hiss som kräver mindre underhåll. 

Vi har lite annorlunda krav idag än vad vi förr hade; fler personer ska få plats - med exempelvis barnvagnar - och hissarna ska gå lite snabbare. Det som krävs är att man anlitar rätt företag som kan anpassa - och skräddarsy - lösningar efter hur behoven i fastigheten ser ut. 

Detta gäller även för hissar anpassade för äldre och handikappade; något som i många fall innebär en sitthiss – personhiss – placerad längs trappräcket. 

31 Jan 2018