Taket är den delen av huset som får ta den första och största smällen från väder och vind. Därför krävs en stabil konstruktion och rätt takbeklädnad. Så hur väljer man rätt tak till huset?

Det som först tar smällen när det regnar, snöar, blåser och åskar är taket på huset. Men hur många går med jämna mellanrum upp på sitt tak och ser till att allt är okej? Om man har ett envåningshus så kanske man kan våga sig upp men om man har ett tvåvåningshus så kan det kännas oöverkomligt att ge sig upp på en stege för att kontrollera takets skick. En gång om året kommer sotaren och ska besiktiga skorstenar men man kan inte be honom att se efter om alla takpannor är kvar eller om något ser trasigt ut. Så det kan absolut vara en god idé att med jämna mellanrum, eller efter en hård storm, be någon inspektera takets skick. Minsta lilla skada innebär att vatten kan tränga in och det kan ta lång tid innan man upptäcker det inifrån. Upptäcker man en skada så bör man kontakta en takläggare, om man inte själv kan reparera det trasiga.

Stomme och takbeklädnad

Konstruktionen på ett tak består av stommen och takbeklädnaden, och eftersom stommen ingår i själva huset så är det en uppgift för byggnadssnickaren att skapa den. En takläggare kommer inte in i uppdraget förrän det är dags att lägga ytskiktet på taket, fast denne ibland vid exempelvis renoveringar kan göra mer arbete än så. Stommen är till för att orka hålla taket uppe och takbeklädnaden är till för att skydda stommen. Därför är det viktigt att man väljer en takbeklädnad som passar husets taklutning och platsen där huset står gällande utsatthet och temperatur. Ett tak som måste tåla mycket snömängd kräver mer än ett hus som sällan får snö på sig.

Klokt och miljövänligt

Idag finns det en mängd olika takbeklädnader som både är energismarta, snygga och miljövänliga. En av dessa är det levande taket som består av olika fetbladsväxter, så kallade sedum, som läggs på taket och blir både isolerande och hälsosamt. Väljer man detta tak eller något annat som sticker ut lite från mängden så är det viktigt att man anlitar rätt takläggare för uppdraget. Man bör kontakta någon som har arbetat med materialet förut och vet hur man gör på ett korrekt vis så att inga problem uppstår.

10 Jul 2020