Det kostar pengar att bygga ut och att bygga nytt. Så enkelt är och tyvärr så kommer den initiala kostnaden ofta att öka i storlek. Detta som en följd av oförutsedda utgifter som man inte räknat med. En sådan kan komma att handla om ett bygglov. Det är något som man dock bör ha i beräkningen: ska man bygga något på sin tomt eller bygga till ett extra rum till den befintliga byggnaden så ska man också ansöka om ett bygglov och ta kostnaden för ett sådant. Eller?

Nej, det finns en typ av byggnad som inte kräver ett bygglov. Många tänker här på Friggeboden och undrar vad man kan göra av de 15 kvm som en sådan byggnad tillåter. En friggebod är för all del bygglovsbefriat, men vi har en annan typ av byggnad i åtanke. Nämligen ett Attefallshus.

Det här gäller för ett Attefallshus

Ett attefallshus är en slags uppdaterad version av Friggeboden. Båda är dels namngivna efter bostadsministrar - Birgit Friggebo och Stefan Attefall - men där den förra såg dagens ljus med en tydlig tanke om förvaring så är den senare framtagen med en tydlig tanke om att lätta på trycket på bostadsmarknaden.

En tydlig skillnad mellan ett Attefallshus och en Friggebod är nämligen att du kan bygga ditt Attefallshus som en komplementbostad och hyra ut det till någon som behöver. Det kräver att du drar avlopp, el och fixar tillgång till vatten. Utöver det krävs god förvaring och möjligheter till att duscha och laga mat. Fullt inredd så kan ett Attefallshus alltså hyras ut; något som också blivit allt vanligare i våra större städer (där tillgången på bostäder är mindre).

Måtten då? Ja, ett Attefallshus är större än en Friggebod. Du kan bygga ett sådant med en total area om 25 kvm och med en takhöjd på 4 meter mellan nock och mark. Det gör att många väljer att bygga i etage där man får ett loft att sova på och där man under detta kan ställa soffa och andra bekvämligheter. Taket - förutsatt att det är plant - går att använda som terass. Kort sagt: din fantasi sätter gränserna. Det innebär även att du inte på något sätt är bunden till en komplementbostad. Tvärtom: många väljer att bygga sitt Attefallshus enbart för förvaring och som exempelvis ett fristående garage.

Vi ska även tillägga att det är möjligt att använda attefallshuset som en ren tillbyggnad. Där är dock måtten inte fullt lika tilltagna. Ett sådant får byggas om maximalt 15 kvm. Höjden dock, den får vara exakt som den befintliga byggnadens.

Bygglov behövs inte, men däremot så ska en bygganmälan lämnas in till byggnadsnämnden. Den är dock betydligt billigare och tar fortare tid att behandla. Du får startbesked och sedan är det bara att sätta igång med din byggnation; en byggnation som kommer att göra era liv lite lättare.

5 Jul 2018