Impasto är en måleriteknik där färg läggs på så tjockt att den ger motivet ett tredimensionellt djup. En målare i Solna skulle mycket väl kunna jobba så.

Många konstnärliga tekniker går igen även inom hantverket målning. Ett sådant exempel är impasto som innebär att man stryker på färg så tjockt att det – när det torkat – skapar en tredimensionell effekt. Riktigt duktiga inom denna teknik – som Rembrandt, Frans Hals och Diego Velázquez – använde ofta denna teknik i sina målningar.

Även moderna konstnärer som Jackson Pollock och Willem de Kooning använde impasto i sin konst. Hantverkare som jobbar med målning kan också använda denna teknik för att ge ytan mer liv och karaktär. Ofta vill man inte ha en plan och intetsägande yta. Impasto kan till exempel ge en blå vägg en känsla av ett vågigt hav.

Målare i Solna kan alla tekniker du behöver

Ett måleriföretag i Solna kan ge dig fler alternativ på hur man ska måla sina väggar än du trodde att du behövde. Du kan uttrycka vilken känsla du vill ha i ett rum och de kan komma med förslag på både färger och hur färgerna ska appliceras för att uppnå detta resultat.

Utöver det vill du ha ett måleriföretag som är tillgängliga, tillmötesgående och lokala. Om du har några olika alternativ på målerifirmor kan du be om offerter och omdömen från andra kunder. Sådana omdömen kan du ganska ofta hitta på olika tjänster på nätet; likt Google och Trustpilot.

24 May 2022