Det kan bli problem om man som privatperson anlitat en målare och resultatet blir dåligt. Vad gör man om målningen blir dålig? Vart vänder man sig med klagomål och hur gör man en reklamation?

Som kund har man alltid rätten att klaga på ett utfört arbete som man inte blir nöjd med. Man har möjlighet att klaga om det är så pass dåligt utfört att det orsakat skada eller fel. Eller om det är så dåligt utfört att man måste göra om det eller resultatet blir långt ifrån vad man överenskommit. Det är viktigt att man meddelar företaget så fort man upptäcker felet, eftersom felet måste meddelas inom rimlig tid, som i det här fallet är två månader. Om felet inte upptäcks förrän efter tre år, så försvinner möjligheten att reklamera en tjänst som en målning exempelvis. Se till att klagomålet lämnas skriftligt och är daterat med dagens datum. Var också saklig och bifoga bilder på det felaktiga målningsarbetet.

Krav vid klagomål

Det finns ett flertal olika krav man kan ställa och sätt att agera på om man har ett klagomål gällande en hantverkstjänst som exempelvis målning.

1. Man kan hålla inne betalningen, om man förstås inte redan har betalat för tjänsten.

2. Man kan kräva att felet rättas till utan extra kostnad. Detta är det vanligaste vid reklamationer.

3. Ett prisavdrag kan krävas för att åtgärda felet själv eller genom att anlita någon annan.

4. Häva avtalet går att göra om exempelvis tjänsten hänger på att den ska vara färdig vid en viss tid, och så inte sker.

5. Det går att kräva skadestånd till ett proportionellt belopp, om felet orsakat en skada som behöver åtgärdas.

Stöd vid konflikt

Om man klagat till företaget men inte fått respons, eller om man inte kan lösa felet eller konflikten på egen hand, så kan man kontakta konsumentombudsmannen i sin kommun för råd och stöd. Hjälper det ändå inte så kan man kontakta Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som kan hjälpa till genom att skicka ett brev till företaget för att upplysa om dess skyldigheter. Blir det fortfarande inte en lösning så går ärendet vidare till tingsrätten, som beslutar om ett eventuellt skadestånd eller annan lösning. Viktigt att veta är dock att ärenden som går till tingsrätten kräver att den förlorande parten betalar rättegångskostnaderna, och det finns alltid en risk att rätten dömer så att kunden är den som betalar kostnaderna. 

27 May 2020