Ett hus ska byggas med material som tål att utsättas för påfrestningar. Men hur är det med husgrunden? En geotekniker kan undersöka hur marken ser ut.

Vi vet att en kedja inte blir starkare än den svagaste länken. I analogi med detta kan vi påstå att en byggnad som uppförts med gedigna byggmaterial ändå inte blir särskilt stabil om marken undertill är svag. Visst kan lutande byggnader som tornet i Pisa bli sevärda, men vem skulle vilja bo i ett lutande hus?

Du arbetar som entreprenör inom fastighetsbranschen och har blivit erbjuden att förvärva en större havsnära tomt. Där kan du bygga attraktiva hyreslägenheter men du är en försiktig general. Risken att klimatförändringarna ska ge upphov till översvämning ser du som liten, men hur ser egentligen jordlagren på tomten ut?

Undersökning av jordlager med geotekniker

Efter många år i fastighetsbranschen känner du till ett företag som har erfarna geotekniker. En sådan konsultfirma arbetar systematiskt. De börjar med att kontrollera offentliga handlingar som visar vad som gjorts tidigare på ett tomtområde. Kan det ha funnits fabriker som släppt ut toxiska ämnen i marken? Hur är det med grundvattenförhållanden?

En geotekniker kommer med besked efter undersökning. Det går inte att bygga höghus på tomten utan vidare. Marken har lösa jordlager och tomten måste därför pålas ner till berg eller fasta jordlager. De jordprover som tagits och analyserats visar inte att det finns giftiga ämnen i marken. Dags att projektera och bygga! En geotekniker kan vara delaktig i hela projektet och anvisa lämplig metod för pålning med mera.

10 Jul 2023