Asfaltering och andra markbeläggningar lär du dig att arbeta med inom bygg- och anläggningsprogrammet. Här får du även gå som lärling på ett byggföretag och praktisera vad du lärt dig.

Asfaltering i Stockholm kan vara ett roligt och lite annorlunda arbete. För dig som gått en yrkesutbildning där huvudämnet varit mark och anläggning, som sedan avslutas med fördjupning på beläggning, är vägarna öppna. Du praktiserar i minst 15 veckor på ett företag och lär dig tillämpa det du teoretiskt har studerat när det gäller beläggning av mark, och asfaltering i synnerhet. Detta sker innan ditt program är avslutat. Efter det gör du något som heter färdigutbildning. Det innebär i enkla ordalag att du får en anställning på ett företag i branschen och under tiden du blir fullärd får du en lärlingslön. Den lönen följer såklart alla avtal som finns i den här branschen.

Asfaltering och markbeläggning i och runt Stockholms stad

I Stockholm lägger man ut den varma, ångande, heta asfalten på många bra ställen. Det kan gälla trottoarer eller allmänna platser, p-platser utanför ett köpcentrum, en kyrka eller liknande områden. Alla slags arbeten som har med beläggning att göra är olika. Det kan handla om att reparera befintliga områden likaväl som att hälla på ny asfalt någonstans Tänk på alla vägnät som finns runt hela Stockholm och dess närområden. Det är asfalt överallt. På broar kan det finnas annan slags markbeläggning som behöver repareras. Så även när det gäller tunnlar och viadukter.

22 Feb 2022