Att man som husägare upptäcker att de fönster man har börjat tjäna ut sin rätt är ingenting unikt – fönster har, liksom allting annat på ett hus, en begränsad livslängd och det som måste ske i ett sådant läge är att man byter ut dessa mot nya. Det vill säga – går inte fönstren att laga så måste man byta; något som även är bra sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Det här är det nämligen inte många som tänker på – man tar för givet att kostnaden, en relativt hög sådan, är ett nödvändigt ont och att det är något som enbart påverkar klimatet inomhus till det bättre. Så är det inte; läckande fönster är en enorm energitjuv som låter kall luft komma in i huset samtidigt som varm luft släpps ut. Ett byte av fönster är således något som sänker uppvärmningskostnaden och detta ska således ses som en investering snarare än som en utgift.

Dessutom så finns det idag flera alternativ inom fönster och man är inte på något sätt bunden till att välja dyra träfönster. Nej, idag kan man gott överväga andra lösningar och en av dessa ska vi titta lite närmare på här – detta i form av plastfönster. Plastfönster, tänker många här och ryggar tillbaka. Man gör detta av den anledningen att man förknippar plastfönster med någonting fult som inte håller den kvalitet man som husägare kräver. Sanningen här är att man har helt fel.

Många fördelar med plastfönster

Plastfönster idag har en väldigt lång livslängd och de håller minst lika länge som träfönster – samtidigt som de är betydligt billigare och kräver mycket mindre underhåll. Just underhållet är något som många inte tänker på då det kommer till träfönster och man räknar inte med det faktum att dessa måste skötas noggrant för att de ska hålla.

Minst en gång varannat år måste man plocka ned träfönster för att slipa, pusta, skrapa och måla dem – annars håller de inte över en längre tid. Underhållet för plastfönster innebär inte mer jobb än att man tvättar dem någon gång per år.

Men: hur fungerar det rent miljömässigt med plastfönster? Jo, det är inte bra för naturen att tillverka dessa och även om mängden Polyvinylklorid (pvc) är minimal så är det inte optimalt för naturen. Men å andra sidan – då man rengör och fixar med sina träfönster så använder man produkter som är allt annat än bra för miljön och det är i många fall betydligt värre; sett till det faktum att detta sker så ofta som vi ovan nämnde.

Här finns ett företag som tillhandahåller såväl moderna plastfönster som mer klassiska modeller.

30 Aug 2017