Är det dags att sätta in nya fönster? Har du provat PVC-fönster? Vilka för- och nackdelar har plastfönster och är de pålitliga? Läs varför det kan vara ett bra val.

PVC är ett plastiskt ämne, tillverkat med klor och eten där mjukgörande ämnen tillsätts i processen för att kunna modifiera hur hård eller mjuk den färdiga produkten blir. Produkten anpasssas efter slutbehovet för att kunna bli extra stark och hållbar när den till exempel ska användas inom byggbranschen. Materialet har rönt störst framgång som byggmaterial och används då som huvudkomponent i dörrar, staket och fönsterkarmar. Andra användningsområden är isolering av elektriska kablar, avloppsrör och i samband med ventilation. Det användas även i sjukhusmiljöer och i leksaker.

Underhållsfritt

När man väljer ett underhållsfritt material som PVC i karmar och ramar kan man räkna med längre hållbarhet än i andra material. Trä och aluminium i all sin ära, men när det kommer till enkelhet och trygghet kan PVC vara det man kan komma att föredra. Ett PVC-fönster är i det närmaste helt underhållsfritt. Man behöver aldrig mer lägga tid på att måla, skrapa eller olja in sina fönster. Den dagen de är uttjänta sätter man in ett nytt och det gamla återvinns. PVC är ett konstmaterial och det innebär att det har hög motståndskraft mot skadedjur, röta eller svamp och mögel. Plasten i PVC är ett isolerande och ett icke ledande material, vilket förhindrar kondens. Kontrollerade undersökningar har visat att de fortfarande håller hög kvalité efter femton år.

Miljö, säkerhet och underhåll

När man rengör ett PVC-fönster räcker det att använda en fuktig trasa. Det enda man använder är lite vatten och kanske vanligt rengöringsmedel. Inga slip- eller lösningsmedel av något slag behövs här. Skulle en extra envis fläck behöva avlägsnas finns det ett speciellt plastpolish att använda. Någon gång om året bör man olja in gångjärn och beslag. Det går åt en del energi när man tillverkar ett PVC-fönster medan utsläpp av skadliga ämnen under produktionen blir förvånansvärt låga. Det beror på att de aldrig behöver behandlas med ytskyddande produkter, oljas in eller bli bestrukna med färg som innehåller gifter för att hålla länge. Ett brinnande PVC-fönster avger dock giftig rök liksom all annan plast. Skulle ett rum med inredning fatta eld avger dock inredningen så mycket mer giftig rök att röken från fönstrens karmar kan betraktas som försumbar i sammanhanget. PVC-fönster innebär låg miljöpåverkan förutsatt att de tas om hand och återvinns på ett miljövänligt vis.

25 Feb 2020