Dags att besiktiga taket på huset, reparera eller kanske lägga om det? Både regn, snö, sol och vind gör att taket slits, men med hjälp av regelbundet underhåll kan man förlänga dess livslängd.

Tillsammans med fasad, fönster och dörrar så tillhör taket husets viktiga ytskikt som ska hindra väta från att ta sig in i byggnaden. Därför är det viktigt att årligen besiktiga sitt tak och även utföra det nödvändiga underhåll som behövs. Hängrännor ska rensas från löv så att de inte svämmar över och vatten letar sig in bakom takbeläggningen. Har man ett tak av tegel ska ska det rensas från mossa som annars kan binda fukt till takpannorna vilket skadar underliggande takmaterial. Takpannor kan även ha hamnat snett eller spruckit och ska i så fall läggas på rätt plats eller bytas ut. Slitna plåttak kan behöva målas om för att bli snygga igen men framförallt för att bli tåliga mot rost som annars riskerar att förkasta takets livslängd. Papptak kan få skador av grenar som skaver mot taket eller har ramlat ner och då måste hål och skav repareras. Det är med andra ord mycket att hålla koll på och kontrollera.

Mindre underhållsarbeten kan man fixa själv

Man kan besiktiga taket själv, rensa hängrännor och utföra mindre underhållsarbeten. För mer omfattande underhåll och reparationer samt när man behöver lägga om taket så bör man anlita en takläggare. Självfallet åtar sig de flesta takläggare även mindre uppdrag som att skotta snö från tak, rensa stuprör och hängrännor samt byta ut trasig takpannor. De fixar också plåtdetaljerna på taket och vissa har tillgång till ett eget plåtslageri där de kan tillverka måttanpassade detaljer som passar huset precis. De flesta takläggare arbetar med takmaterial som tegel, betong, plåt och papp. Material som skiffer, koppar och gröna sedumtak är det däremot inte alla takläggare som lägger.

Anlita en professionell takläggare

Att lägga om ett tak kan kosta en hel del men det gör även att husets värde ökar. Passar man på att tilläggsisolera när man byter taket så får man också snabbt igen pengarna genom lägre energikostnader. Det är inte vem som helst som kan lägga om ett tak och det duger inte med en lokala snickaren. Var noga med att anlita en professionell takläggare som använder kvalitativt takmaterial. Då får man ett hållbart tak som håller vätan ute och man slipper kostsamma fuktskador och annat obehag.

5 Aug 2020