När ett rör börjar läcka i huset så kan det snabbt bli allvarliga skador. Vem kontaktar man för hjälp med vatten och avlopp? Vilken typ av skador kan uppstå? Vad kan problem med rören bero på?

Om vattnet är påkopplat så kan det snabbt rinna ut stora mängder vatten när ett rör läcker. Har man otur att det sker när man inte är hemma så kan det bli katastrofala följder. Men även om man är hemma så kan läckor på rör ske på ställen där man inte ser det direkt. Det kan vara i väggar, bakom maskiner, i tak eller golv. Men det kan även vara i källaren eller utanför husets väggar. Läckande rör kan bero på flera olika orsaker men det är alltid viktigt att man agerar snabbt. Även ett rör som endast droppar kan snabbt förvandlas till ett vattenfall. Så det är inget man ska låta vara. Har man inte kunskapen själv så är det viktigt att man ringer någon för akut hjälp. Men det första man ska göra är att hitta var vredet för vatten är och stänga av det. När det är gjort kan man börja torka upp vattnet som läckt i väntan på att hjälp ska komma.

Vatten och avlopp

Den yrkesgruppen som arbetar med vatten och avlopp kallas till vardags för rörmokare. Anledningen till att man har slagit ihop de två funktionerna är för att de oftast hänger ihop. Där det finns en kran finns det oftast även ett avlopp. Därför är det viktigt att man får ett fungerande flöde däremellan. En arbetsdag för en rörmokare är mycket varierad. Man kan hamna på olika platser. Det är också många olika arbetsmoment som man kan få utföra. Ibland rör det sig om installation och ibland om reparation.

Skador på byggnad

Eftersom det är ett ganska hårt tryck i vattenrören så kan de med tiden börja påverka skarvarna. För att få helt tätt brukar man använda sig av en tätning. Den kan också bli sliten med tiden. Det är då vatten kan börja läcka ut. Har man otur så går till slut skarvarna itu och då väller det ut vatten. Men det kan även bero på andras åverkan eller skadedjur. Kanske hänger man upp något i synliga rör som gör att skarvarna dras isär. Skadorna består dock oftast på mögel, murknat trä och att skivmaterial går sönder. Det kan bli dyra och besvärliga åtgärder. Läs mer om rörmokare på denna hemsida: https://www.rörmokareuppsala.com

24 Aug 2020