I en större stad som Stockholm så kommer många olika branscher väl till pass och får arbeta i stort sätt hur mycket som helst. Här ser vi främst att arbeten inom byggnadssektorn påverka – detta då man i stockholm bygger så pass mycket som man ändå gör. I Stockholm är ju nämligen antalet nyinflyttade större än vad det finns befintliga bostäder och detta gör att snickare, målare, grovarbetare och andra yrkesgrupper alltså alltid har en massa jobb att utföra. Men det här inkluderar och drar med även andra yrkesgrupper som exempelvis rörmokare som tack vare denna byggnadsexplosion alltså även de får fler jobb än vad en rörmokare i en mindre stad kanske får. Detta är ju naturligt i och med att Stockholm är större men det är även sett till jobbens variation väldigt intressant – en rörmokare i en mindre stad får nämligen kanske mestadels rikta in sin verksamhet på underhåll av befintliga bostäder medan en rörmokare i Stockholm får helt andra uppdrag. I alla nybyggen blir det ju nämligen väldigt viktigt att rör och ledningar dras på rätt sätt och här spelar alltså rörmokare en stor roll.

Visst, en rörmokare i Stockholm arbetar ju även med de mer traditionella sakerna i form av underhållsarbeten men just det här med nybyggnationer gör att en rörmokare i Stockholm – jämfört med en kollega i en mindre stad – ändå får ett mer varierande yrke. Ena dagen kan en rörmokare i Stockholm alltså jobba vid ett stort lägenhetskomplex som håller på att byggas och sedan nästa dag ägna sig åt att rengöra ett avlopp i en villa – detta ger alltså en rörmokare i Stockholm större utmaningar som i sin tur leder till mer arbetsglädje och ett roligare arbetsklimat.

En rörmokare i Stockholm får större vana

Det här är ju naturligtvis en väldig generalisering, men det är ändå ett ganska vedertaget faktum att varierande arbetsuppgifter leder till att man tycker att sitt yrke är mer spänannde och roligt och detta alltså oavsett om man är en rörmokare i Stockholm eller en kontorist i Västerås. Det händer ju naturligtvis även att en rörmokare i en mindre stad även han får roliga uppdrag i form av större projekt som ett nybygge – men då sker det kanske främst vid villor och småhus snarare än vid större lägenhetshus som alltså är fallet i Stockholm.

Är då en rörmokare i Stockholm bättre än vad en rörmokare i Västerås är? Nej, det går absolut inte att påstå något sådant. En rörmokare har ju trots allt samma utbildning och ska genom denna klara av att utföra de jobb som han ställs för. Däremot kan man ju alltså säga att en rörmokare i Stockholm – genom de varierande uppdragen – kanske på ett snabbare sätt kan slutföra dessa genom sin rutin. Det här går ju att överföra till vilket yrke som helst också – jobbar man mycket med olika saker så går det också fortare än vad det skulle göra för en person som saknar samma vana. Därför kan alltså en rörmokare i Stockholm vara snabbare – men sett till själva resultatet så är det ändå i slutändan lika bra.

3 Sep 2017