De som har upplevt problemet känner till det – mögel i bostaden kan vara en riktig jobbig upplevelse som dessutom sätter jobbiga spår i hälsan. Personer som har haft mögel i bostaden rapporterar ofta om symptom som yrsel, allergier, nästäppa, hosta och onormal trötthet.

Har man fått mögel i sin bostad är det dags att anlita ett proffs som åtgärdar problemet. I en mögelsanering krävs både kort- och långsiktigt arbete. Först skall det omedelbart synliga möglet oskadliggöras och förstöras. Men firman ska också ta hand om och rådgöra om hur problemet kan tas bort för alltid. Det är inte ovanligt att människor i storstäderna, så som Stockholm och Göteborg, drabbas av mögel. Detta eftersom mögel är ett vanligt problem just hos miljonprogrammen som byggdes mellan 1965 och 1974.

Stor bostadsbrist i storstäderna

Bostadsbristen var väldigt hög just då i Stockholm, varför Stockholmarna troligtvis är extra utsatta. Givetvis är det dock inte bara boenden i Stockholm och Göteborg som drabbas av mögel. Mögel kan uppstå i nästan vilket hus som helst med ”rätt” förutsättningar. De olika stegen En mögelsanering utgörs av flera olika steg och kan utföras med olika typer av utrustning. Det vanligaste är att använda sig av kemiska substanser eller att göra en så kallad ozonsanering. Undersökning Undersökningen görs genom att antingen du, eller en fackkunnig, tittar på skadorna. Om möglet inte hittas, eller vid misstanke om att ni inte har hittat allt, kan en mögelhund tas in. Mögelhunden är tränad att lokalisera mögel med hjälp av sitt luktsinne.

Sedan tas ofta prover på möglet för att avgöra vilket typ av mögel det är som har infekterat virket. Ibland kan också en fuktmätning göras för att säkerställa orsaken till möglet. Ett annat moment i saneringen är att kontrollera byggnadens ventilation. Dålig ventilation är en vanlig orsak till att möglet har kunnat växa fram. Saneringen När bostaden har undersökts och anledningen till möglet har fastställts är det dags att börja sanera. Saneringen kan ske genom att antingen applicera kemiska mögeldödande medel på möglet, eller genom att använda sig av elektrisk utrustning som skickar ut ozon, vilket bryter ner mögelpartiklar och ytligt tar hand om mögelskadorna.

Bra att veta om mögel

• Mögelskador försvinner inte enbart med kemisk behandling eller med ozon. Det underliggande problemet, som ofta är dålig ventilation eller brister i isoleringen, måste åtgärdas. Annars kommer möglet så småningom att dyka upp igen.

• Mögel kan ge sjukdomssymptom. Ofta rapporterade symptom är allergi, trötthet, hosta, huvudvärk, nästäppa och yrsel. Visserligen är det vanliga symptom, men om du vet med dig att det finns en risk för mögelskador i ditt hus (om du bor i ett av Stockholms miljonprogram t.ex.), kan dylika besvär vara en varningsflagga.

 

18 Nov 2016