För att kunna utföra arbete med asbest, oavsett om det handlar om att leda arbetet eller direkt hantera materialet, är det enligt lag nödvändigt att ha genomgått en adekvat asbestutbildning. Detta beror på att asbest är ett potentiellt farligt material när det utsätts för skador eller förstörs.

Vid sina första framträdanden sågs asbest som en exceptionell och användbar substans. Det erbjöd en rad fördelaktiga egenskaper och användes flitigt som brandskydd och isolering i en mängd olika byggnader.

Det dröjde emellertid inte länge innan man upptäckte att dammet från asbest innehöll fibrer som var högst skadliga att inandas. Som ett resultat förbjöds dess nyproduktion. Trots detta återstår asbest fortfarande i tak, fasader, rör och ventilationssystem i många äldre byggnader.

För att skydda alla som kommer i kontakt med asbest krävs det nu att man genomgår en noggrann utbildning som fokuserar på riskerna. Denna utbildning ger deltagarna kunskap om när och hur materialet blir farligt samt hur de kan skydda sig själva och sin omgivning.

En omfattande utbildning om asbest i både teori och praktik

För dem som ska ansvara för att leda arbete med asbest är det nödvändigt att genomföra en specifik kurs där de lär sig om materialets faror och risker. Denna grundutbildning varar en dag och täcker alla viktiga aspekter, inklusive lagstiftning, hälsoeffekter och användning av skyddsutrustning.

För de som kommer att vara direkt involverade i asbestsanering, vilket kan innefatta borttagning av gamla rör eller eternittak och fasader, krävs en mer omfattande utbildning som sträcker sig över fyra dagar. Under denna asbest utbildning ges deltagarna möjlighet att praktiskt öva och lära sig effektiva metoder för att skydda sig mot det farliga dammet, bland annat genom användning av luftslussar.

Det är av yttersta vikt att vara fullt medveten om alla säkerhetsföreskrifter samt att känna till vilken skyddsutrustning som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Detta inkluderar korrekt användning av andningsskydd och skyddskläder för att minimera risken för exponering mot asbestfibrer.

24 Dec 2023