För mycket skugga på tomten i Nacka, eller ett träd som plötsligt blivit alldeles för stort och riskerar att skada husets fasad. Det finns flera anledningar till att man måste fälla träd.

Det händer att träd blir sjuka vilket gör att de lätt knäcks eller tappar sina grenar. För att inte riskera att människor eller hus i närheten skadas måste man ta ner dessa träd. Men träd kan också växa sig större än man hade tänkt och skugga både trädgårdslandet och uteplatsen, eller sträcka sig över taket och rispa fasaden. Även sådana träd kan man behöva fälla. På den egna tomten får man fälla vilka träd man vill men det finns ett få undantag som gör att man kan behöva tillstånd från kommunen. Det kan exempelvis vara om det bor fridlysta insekter eller fladdermöss i trädet, eller om träden innefattas av strandskyddet med mera.

Säker trädfällning

Det finns två olika sätt att fälla ett träd på och vilket man väljer beror på var trädet står och hur stort det är. Mindre träd eller träd som står långt från bebyggelse kan man ofta fälla i ett enda stycke. Men stora träd eller träd som finns i befolkade områden eller där det är ont om plats måste man ofta ta ner i sektioner. Vill man ha hjälp med trädfällning i Nacka finns det företag som använder sig av en kranbil vilken är försedd med både en griparm och motorsåg. Det gör det enkelt att ta ner trädet i sektioner och sedan frakta bort det.

13 Sep 2021