Att köpa ett hus är den största affären man gör i livet. Att köpa ett hus i Stockholm innebär att man definitivt - utan tvekan - gör det. Priserna ligger konstant på en hög nivå och många belånar sig över tänderna. Vad händer om huset har en massa fel? Flera köpare tar lite för lättvindigt på affären och litar blint på köparen och mäklaren. Vi anser att man bör vända på varenda sten för att få en säker affär. En rörinspektion i samband med ditt husköp i Stockholm kan spara pengar.

Vad är då en rörinspektion och varför är en sådan viktig att göra inför ett husköp? En rörinspektion innebär att man anlitar ett företag som erbjuder tjänsten i fråga och där detta företag - via kameror - går igenom husets stammar. Det hela går relativt fort att göra - till en rimlig kostnad och där man får svart på vitt kring hur huset mår invärtes. Husets stammar - rören och alla ledningar - kan vara i ett så dåligt skick att man måste vidta åtgärder. Sådana är möjliga, men de kostar pengar.

Det leder oss fram till pudelns kärna: skulle en rörinspektion visa att huset i Stockholm är i behov av exempelvis ett stambyte eller en relining så kan du som köpare försöka få till stånd ett lägre pris. Ett pris som då motsvarar den kostnaden. Om inte - ja, då är det definitivt läge att ta sig en funderare. Är det värt att köpa ett hus - för dyra pengar - och tvingas börja med ett så krävande projekt som att renovera stammarna?

Säga vad man vill om ett stambyte, men det är ingenting man seglar igenom med ett leende på läpparna. En relining är enklare att hantera, men det handlar fortfarande om ett kostsamt projekt som kräver viss uppoffring. Vårt råd är att du inkluderar en rörinspektion i din undersökningsplikt. Den kan förhindra en dålig affär.

Dolda fel och konflikter kring sådana ökar

Som köpare har men en undersökningsplikt. En besiktningsman anlitas och går igenom huset som ska köpas. Därefter delges man ett protokoll där eventuella brister - och förslag på åtgärder - är sammanfattade. Både köpare och säljare får varsitt exemplar och kan - baserat på vad som står skrivet - försöka hitta en överenskommelse. Därmed är allt klart?

Ja, och nej. En besiktningsman ska definitivt kallas in. Men, man bör vara medveten om att denne arbetad okulärt och anmärker endast på det han ser. De fel som är synliga för ögar noteras - de fel som inte syns förs inte in i protokollet. Därför blir en komplettering med en rörinspektion viktig. Detsamma gäller för exempelvis elektricitet och elsystem. Ju mer man undersöker - professionellt - desto säkrare köp kommer man att göra.

En rörinspektion förhindrar konflikter

Antalet konflikter rörande dolda fel har ökat markant i Sverige. Många köpare tror att man är säker så fort besiktningsmannen sagt sitt. Riktigt så är det inte. Dolda fel utgår nämligen även från förväntade fel och brister som baseras på husets ålder och övriga skick. Det gör det hela till mer av en tolkningsfråga som blir svår att lösa.

Om du åker på en vattenskada som en följd av att ett rör spruckit - kan det då räknas som ett dolt fel? Ja, det kan det göra. Men det kan lika gärna vara så att du skulle ha räknat med att stammarna var i ett sämre skick eftersom att huset har X antal år på nacken.

Dolda fel innebär ofta en lång - och oviss - process där man investerar mycket pengar som det inte finns någon garanti på att få tillbaka. Att utföra en rörinspektion kan förhindra en sådan från att ta fart. Det skapar tryggare affärer och bättre relationer mellan köpare och säljare i Stockholm. Om du funderar på att utföra en rörinspektion så tipsar vi denna hemsida: https://www.rörinspektionstockholm.se

21 May 2020