Har de boende i din BRF framfört klagomål på dålig ventilation och inomhusluft? Då kanske det är dags för att se över ventilationen i fastigheten ordentligt med en OVK-besiktning.

Dålig inomhusluft i bostadsfastigheter kan ge allvarliga hälsoproblem. Kanske har de boende i din bostadsrättsförening klagat på huvudvärk eller ihållande förkylningar och framfört att de tror att det har med ventilationen att göra. Dålig ventilation kan också visa sig som imma på fönstren, eller att lukter från till exempel matlagning sprids mellan grannarna.

Ventilationssystem i flerbostadshus kan fungera på olika sätt. Beroende på vilken typ av ventilationssystem man har behöver ventilationen kontrolleras regelbundet vart tredje eller vart sjätte år. Då denna besiktning är obligatorisk har den namnet OVK - obligatorisk ventilationskontroll.

Är du ägare till fastigheten är du ansvarig för att OVK-besiktning görs

För att inte riskera hälsan för de boende i bostadsrättsföreningen samt för att inte riskera skador på huset så har denna ventilationskontroll blivit obligatorisk. Du som ägare till fastigheten är ansvarig för att den görs. Du ska också se till att kontrollanten är certifierad och kompetent.

Det förs alltid protokoll över OVK-besiktning BRF, så om du är osäker på när den senaste gjordes och vilken bedömning som gjordes då ska det finnas hos kommunens byggnadsnämnd. Visar det sig att det börjar bli dags för en ny kontroll? Se till att välja en kontrollant med gedigen erfarenhet av ventilationssystem, så att de boende i din BRF kan säkerställas en bra inomhusmiljö.

23 Jan 2022