Ett fel som många företagare gör är att man enbart ser insidan som viktig. Det vill säga; har du en butik eller någon typ av handel i en större storlek så fokuserar du på att dina kunder ska trivas, tycka att din inrättning är härlig och att de, naturligtvis, ska öppna plånboken och köpa någonting.

Detsamma kan gälla för egna företagare inom exempelvis byggbranschen - men där hamnar fokus istället på att själv ge ett bra intryck och genom detta sälja in de tjänster som man erbjuder. En kund kommer in, du bjuder på kaffe, kunden berättar vad för typ av tjänst han/hon behöver hjälp med och du börjar skissa på en lösning och en eventuell offert. Allt detta är bra. Men, vi skulle vilja ställa en fråga som i sammanhanget är att anse som relevant. Hur många kunder förlorar er verksamhet? Här menar vi inte de som går in i din butik och avstår från att handla, vi menar heller inte de som tycker att den offert du lämnar på ett arbete är för dyrt - vi menar de som aldrig kommer in i lokalen överhuvudtaget.

Det fokus du lägger på inredning och bemötande spelar ingen roll om din parkering gör att folk vänder bilen direkt. Många skulle tjäna på att se över denna plats och skapa en bättre miljö för parkering; en tydlig och inbjudande sådan. Något som sker genom vägmarkeringar.

Anlita ett företag inom vägmarkeringar

Oavsett vilken yta man har till sitt förfogande så finns det någonting att göra. I många fall så kan du få fler platser för parkeringar om du anlitar ett företag som tydligt sätter ut vägmarkeringar som visar var - och hur stor - varje parkeringsficka är.

Vägmarkeringar kan på en parkering även underlätta in- och utfarter. Visa tydligt var man ska åka då man anländer och då man ska åka ifrån din affärsrörelse. En bättre planerad parkering kommer att ge mersmak och leda till att fler kunder väljer att ta steget in i din butik.

Det är egentligen bara att gå till dig själv: hur reagerar du om du ska åka och handla någonting och möts av en total anarki redan ute på parkeringen? Troligt är att du bromsar in, lägger i backen, tittar bakåt och därefter sticker ut från parkeringen för att handla dina varor någon annanstans. Se över hela din verksamhet och glöm inte att du genom några enkla vägmarkeringar kan skapa ganska mycket extra kommers. Det i sin tur kan leda till en högre omsättning. En klar investering.

Läs mer: http://www.vägmarkeringar.nu.

2 Aug 2018