Den billiga renoveringen är alltid att föredra och detta ur mer än bara ett ekonomiskt perspektiv. Detta hör nämligen påfallande ofta ihop med miljön och det faktum att vi måste börja tänka på våra val i en större utsträckning. Ett sätt att bidra är att återvinna och det är också den delen som hör ihop med den billiga renoveringen. faktum är att du dagligen sätter fötterna på ett av de tydligaste exemplen på en billig renovering du kan genomföra i ditt hem och detta i form av en restaurering av de befintliga golven.

Vi kan säga att du har ett parkettgolv i vardagsrummet och att du länge stört dig på hur detta ser ut. Golvet i fråga är livlöst, det finns fläckar, det har några sprickor och det finns spår på ytan av din dagliga användning i form av rispor. Det spelar ingen roll hur ofta du städar och vilken såpa du använder - ditt parkettgolv lyser upp en stund, bara för att nästan direkt se lika grått och dassigt ut igen.

Lösningen? Ja, det är inte att ta en dyr kostnad, ringa en golvläggare och lägga in ett nytt parkettgolv. Istället så kan du ringa samma golvläggare och be denne se över möjligheterna i slipa ditt parkettgolv. Något som bör ha ganska bra odds, detta med tanke på att ett golv normalt brukar kunna slipas ungefär tre gånger innan det blir för tunt. Detta om parketten i fråga har ett hårdare träslag som exempelvis ek.

Golvslipning pågår

Ta professionell hjälp med att slipa ditt parkettgolv

En kostnad som du kan komma undan - men som du bör ta - är den professionella hjälpen. Vår erfarenhet säger nämligen att många privatpersoner som slipar golv begår så pass fatala misstag att de inte går att reparera. Det man måste veta är nämligen att en slipmaskin är svår att hantera, den vibrerar, den rör sig oföljsamt och den väger uppemot 80 kilo.

Det krävs träning och det krävs kunskap. Även om du får provslipa hos uthyraren så ger inte det tillräckligt djup kunskap för att slipa ditt eget parkettgolv. En professionell golvslipare/golvläggare bör du budgetera för. Något som inte behöver innebära någon ekonomisk ruin. Tvärtom. Numera så inkluderas en golvslipning i Rot-avdrag och genom denna skatterabatt så har du också möjlighet att dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet. Det gör stor skillnad.

Även utöver det ekonomiska och det färdiga - bättre - resultatet så finns det fördelar med att anlita en professionell firma för att slipa ditt parkettgolv. Din egen bekvämlighet exempelvis. Skulle du slipa ditt parkettgolv på egen hand så skulle du också få vara beredd på att hitta slipdamm lite varstans i bostaden. Ditt förarbete med att täcka springor och öppningar skulle vara avgörande. Anlitar du en professionell firma så kan dessa - tack vare nya slipmaskiner och bättre tekniskt utförande - erbjuda en dammfri golvslipning. Detta alltså till en låg kostnad. Att anlita en golvslipare är definitivt något som ska räknas till en billig renovering.

9 dec 2018