Om man jobbar med smide i Stockholm har man sannolikt många strängar på sin lyra. En smed behärskar nämligen ofta flera olika smidestekniker och metoder.

Den som jobbade som smed i nuvarande Stockholm under medeltiden hade sannolikt jobb så det räckte och blev över. Folk efterfrågade svärd, sköldar och rustningar. Situationen idag är inte riktigt likadan och efterfrågan på svärd har naturligtvis sjunkit ganska drastiskt. Men det innebär inte att den som jobbar med smide i Stockholm för den sakens skull går arbetslös.

Tvärtom finns det fortfarande massor med saker som en smed skulle kunna syssla med. Till exempel skulle man kunna specialisera sig som guldsmed och skapa smycken. Har du någon gång egentligen stannat upp och funderat över vilket arbete som faktiskt ligger bakom den ring eller det halsband du har på dig just nu?

Smide är en form av konst

En smed har alltså en fortsatt viktig roll även i det moderna samhället. Inte minst inom industrin. Men den som jobbar med smide ska gärna kunna behärska många olika delar av yrket – man ska vara en så kallad “tusenkonstnär”. Det innebär att ingen svetsteknik är för svår och att man inte begränsas av material och liknande omständigheter.

Många smeder har också någon slags konstnärlig ådra i sig. Man besitter en kreativitet som kanaliseras just i själva smidandet. Det är inte ovanligt att smeder, i synnerhet konstsmeder, även har ett stort intresse för att teckna, måla eller på annat sätt uttrycka sig kreativt med olika verktyg.

Läs mer om smide här: www.callixx.se

5 Aug 2023