Miljövänlig el genom att köpa solpaneler. Behövs bygglov för montering av solpaneler? Vad gäller för kulturhistoriska byggnader? Hur ska solpaneler vara utformade för att passa in?

Om man bestämt sig för att satsa på solpaneler, får man ner sina elkostnader och samtidigt bidrar man till att minska på klimatavtrycket. Solpaneler omvandlar solens strålar till el genom att det uppstår en spänning mellan panelens framsida och baksida. Genom att montera solpaneler på sin fastighet investerar man i sin egen elproduktion. Därigenom minskar man sina elkostnader och själva investeringen betalar sig över tid. Man kan få hjälp att göra en beräkning för de egna förutsättningarna. Om man producerar överskottsel, kan man sälja den vidare genom ett elbolag. Genom att man säljer sina elcertifikat kan man även få skattereduktion.

Bygglov för solpaneler?

Många frågar sig om man behöver bygglov för att montera solpaneler. Tidigare krävdes bygglov, men från och med 1 augusti 2018 slopades bygglovet över hela Sverige. Det som krävs är att solpanelerna ska följa byggnadens form och följa gällande detaljplan. Däremot krävs bygglov för kulturhistoriskt intressanta byggnader. Även för byggnader med särskilda miljömässiga eller konstnärliga värden krävs bygglov. Är det en byggnad som ligger i anslutning till områden av riksintresse för totalförsvaret ska man också ansöka om bygglov. I övrigt går det att montera solpaneler på de flesta takbeläggningar, dock inte på eternittak, på grund av det farliga dammet från eterniten vid montering.

Undersök förutsättningarna för att anlägga solpaneler

Innan du bestämmer dig för att köpa solpaneler, bör du kolla vilka förutsättningar som finns för just ditt hus. Det finns många sidor på nätet som vägleder dig i ditt beslut. En sida är Energimyndigheten som tar upp många variabler som man bör ta hänsyn till. Alla dessa påverkar både effektiviteten men också kostnaden för monteringen. Man kan behöva ta reda på hur stor skuggning man har på sin tomt, vilken instrålning som finns där man bor. Det kan finnas en lokal solkarta där man bor, som anger hur mycket solstrålning som finns i området. Takets riktning är också en viktig faktor, liksom taklutningen.

När du kollat alla faktorerna och kommit fram till vad du ska ha vänder du dig till en leverantör för offert. Skulle du råka ha en fastighet som kräver bygglov för solpaneler, hör med din kommun för råd och vägledning. Skicka sedan in din ansökan. Sen kan du se fram emot din solenergi!

2 Mar 2020