Ett sprinklersystem sägs vara till för att rädda liv. Det fungerar på så sätt att det kan förhindra eller fördröja en eldsvåda att ta fart vid en brand.

Ett sprinklersystem kan installeras i alla slags typer av byggnader. Det kan vara ett enormt stort komplex eller så kan det röra sig om en något mindre byggnad. Gemensamt är att alla behöver ha ett system som kan hjälpa till att släcka bränder om olyckan skulle vara framme. Vilket den tyvärr är ibland.

Ett sprinklersystem är ett effektivt sätt att rädda människoliv. Man brukar till och med säga att det rent av är kostnadseffektivt. Om en brand startar kan ett sprinklersystem hjälpa till att minimera spridningen av branden och i vissa fall till och med släcka den i sin linda.

Hur fungerar då ett sprinklersystem?

När ett sprinklersystem aktiveras kommer en huvudventil släppa in mer vatten i rören. Det sker i samband med att ett larm går till räddningstjänsten. Sprinklersystemet kan sedan bidra till att kontrollera branden tills räddningstjänsten kommer, eller så tar det hand om allt så branden slocknar.

Det krävs att ett sådant här avancerat system underhålls på rätt sätt och med jämna mellanrum för att allt ska fungera tillfredsställande. Det finns utbildade anläggningsskötare som kan ta hand om kontroll och service på ditt sprinklersystem för att du ska känna dig trygg med att allt fungerar som det ska. Att låta göra regelbundna kontroller är därför ett hett tips i det här viktiga sammanhanget.

28 Nov 2022