Stålhallar kan byggas så att de passar nästan alla verksamheter. Hög eller låg takhöjd och med olika exteriört utseende. Inte minst blir byggtiden kort.

Du driver större lantbruk med såväl animalieproduktion som växtodling. För att förbättra din lönsamhet har du arrenderat ytterligare mark. Du tänker utöka din kobesättning och dessutom ska dina kor själv få bestämma om och när de vill vistas inomhus i kostallet. De får gå ut och in som de vill och bli mjölkade av en robot.

Förutom fler kor tänker du skaffa fler traktorer och en ny skördetröska. Den nuvarande maskinhallen räcker inte till. Reparationer och underhåll av maskiner utför du med egen personal för att dra ner kostnaderna. Sådant görs när maskinerna och din personal inte behöver vara ute och arbeta på dina fält.

Stålhallar och grön näring

Som bonde jobbar du inom en grön näring. Du vill profilera dig genom att använda hållbara material. Stål baseras till stor del på återanvänt metallskrot. Kan något vara mer hållbart? Taken på dina stålhallar skall ha lutning och optimal riktning för att ta in solljus till en kommande solcellsanläggning. För att underlätta arbetet i maskinhallen vill du ha en travers i taket.

Du kontaktar ett företag som levererar kompletta stålhallar enligt dina krav. Företaget har moderna maskiner på sin verkstad och där blir komponenterna till hallarna tillverkade med kapning, borrning av hål med mera. Du ser själv till att markbereda och gjuta för hallarnas golv. I övrigt ansvarar leverantören för hela processen från konstruktion och projektledning till montage på plats.

20 Mar 2023